Forskerprofil: Ola Buan Øien

Ensembleledelse i lys av plateprodusentens studiopraksis

Ola Buan Øien. fotoJeg er ansatt ved Nord universitet, Levanger, innen faggruppeområdet for kunst- og kulturfag ved avdeling for lærerutdanning. I lys av en musikklærerrolle i stadig utvikling, der innspilling av musikk i studio under ledelse av læreren i dag inngår som en del av undervisningen ved flere skoleslag og nivå, ønsker jeg å undersøke ulike praksiser med fokus på plateprodusenten som ensembleleder. Dette vil jeg gjøre gjennom narrative studier av tre aktive og markante plateprodusenters praksiser. I tillegg ønsker jeg å undersøke hvilken forskning som er gjort tidligere innenfor området.

Prosjektet er nært knyttet opp mot min egen utdannings- og utøvende bakgrunn. Jeg har en mastergrad i musikk kombinert med PPU fra NTNU (2007). Videre har jeg jobbet som musikklærer i kulturskolen fra 2004-2011, og ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet fra 2011-d.d. I tillegg har jeg jobbet i plateselskapet Trygvasound AS fra 1998-d.d. og vært aktivt utøvende musiker fra 1993-d.d.