Forskerprofil: Nina Fallingen

Jeg har en bachelor i faglærer i formgivning, kunst og håndverk, og en master i estetiske fag: kunst og designdidaktikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg har også jobbet som lærer i ungdomsskolen i flere år. I mitt virke som faglærer i Kunst og håndverk ble det stadig tydeligere for meg hvilken viktig rolle, og potensiale faget har i arbeidet mot en bærekraftig fremtid, der mennesker evner å leve i balanse med jordklodens tålegrenser. Jeg er opptatt av å forstå ikke bare hvordan mennesker kan forme materialer, men også hvordan materialer kan forme mennesker. Ved å utvikle kunnskaper om dette tror jeg vi kan forholde oss til materialitetene og livsverden rundt oss på nye og mer bærekraftige måter.