Forskerprofil: Mette Marit F. Jenssen

Mette Marit Jenssen. fotoProfesjonelle læringsfellesskap i skolen

Jeg har mangeårig bakgrunn som lærer i grunnskolen, og etter en mastergrad i psykisk helsearbeid jobbet jeg i 6 år som rådgiver for forebyggende psykisk helsearbeid tilknyttet barneskolene i Hamar kommune. I 2014 begynte jeg som høgskolelektor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet. Min stilling har vært tilknyttet undervisning i PEL ved grunnskolelærerutdanningen samt prosjektlederansvar i flere læringsmiljøprosjekter ulike steder i landet. Jeg har også vært med fra UH-sektoren som utviklingspartner i satsingen Ungdomstrinn i utvikling. I dag kombinerer jeg stipendiatstillingen med å være studieprogramansvarlig for master i utdanningsledelse.

Doktorgradsprosjektet mitt er tilknyttet et FOU-prosjekt i tidligere Hedmark fylke hvor en av intensjonene er å bygge kapasitet innad og mellom grunnskoler og kommuner. Prosjektets intensjoner har en tett kobling til nasjonale føringer som uttrykker at lærere skal være aktivt deltakende i profesjonelle fellesskap og bidra til å utvikle skolen til en lærende organisasjon. Det er med stor interesse jeg dykker inn i dette tematiske feltet som utgjør kjernen i mitt doktorgradsprosjekt. Det er viktig for meg å utvikle og formidle relevant kunnskap til praksisfeltet, og på denne måten kunne bidra til utdanningsfeltets utvikling av kollektiv kapasitet og kvalitet i skolen.

Det å være med i NAFOL har vært en viktig del av min utvikling og identitetsdannelse som forsker. Samhandling med andre NAFOL-stipendiater har både gitt meg innblikk i andre spennende forskerverdener og gitt meg inspirasjon, men også gitt meg stadig større forståelse for mitt eget prosjekt.