Forskerprofil: Merete Chatrin Rekdahl

Bilde av Merete Rekdahl. fotoHvordan ledes samarbeidet mellom skole og arbeidsliv i den yrkesfaglige utdanningen?

Det er utfordringer i samarbeid mellom skole og arbeidsliv i skoledelen av den yrkesfaglige utdanningen. Dette er et samarbeid som er krevd for at elevene skal få fullført utdannelsen sin gjennom faget; yrkesfaglig fordypning og læreplass etter endt Vg2. Min interesse er å se hvordan skoleledelsen påvirker samarbeidet mellom skole og arbeidsliv gjennom en flernivåanalyse av hvordan de ulike aktørene opplever samarbeidet.

Jeg har en yrkesfaglig bakgrunn med svennebrev i to ulike fag, frisør og typograf, og master i skoleledelse. Jeg har jobbet som yrkesfaglærer og skoleleder i mange år, samt jobbet med pedagogisk utviklingsarbeid blant annet i organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Jeg har også vært med på å skrive lærebok.

Min faglige kombinasjon og erfaring gjorde meg interessert i skoleledelsens rolle i samarbeid mellom skole og arbeidsliv, da jeg erfarte ulik praksis og prioritering av dette samarbeidet. Prosjektet skal være et kunnskapsbidrag for å diskutere skoleledelse i yrkesfag.

Gjennom NAFOL har jeg fått en god venn på en annen kant av landet innen et annet fagfelt, som bidrar til samarbeid, utvikling og moro.