Forskerprofil: Marianne Hareide Andreasen

På sporet av selvregulering og mestringsforventninger som grunnlag for læring hos elever som strever med oppgaveløsning i matematikk

Marianne Hareide Andreasen. photoJeg er stipendiat ved Høgskulen i Volda og innskrevet på ph.d.-programmet profesjonsrettede lærerutdannelsesfag ved Høgskolen i Innlandet, Hamar.

Forskningsprosjektet stiller skarpt på hvordan elever som strever med oppgaveløsning i matematikk opplever egne muligheter for utvikling og deltakelse i matematikkundervisningen. Dette i forhold til elevenes egen læringsprosess ved oppgaveløsning i matematikk. Dette gjøres med bakgrunn i forståelser av sosial kognitiv læringsteori med hovedbegrepene mestringsforventninger og selvregulert læring, hvor undersøkelsesmetoden er sterkt inspirert av fenomenologi.

Min undren over dette tema utspringer delvis fra egen praksis fra spesialundervisning i matematikk i spesialklassen og delvis fra en hypotese om å streve med oppgaveløsning i matematikk. Det å streve med oppgaveløsning i matematikk er ikke knyttet til diagnoser eller vedtak om spesialundervisning, men kan knyttes til matematikkundervisningen.

Opprinnelig er jeg utdannet folkeskolelærer fra Aalborg Seminarium, videreutdannet med en diplom i specialpædagogik med spesiale i språklige vanskeligheter og lesevanskeligheter, UCN, Aalborg samt en kandidat i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus. Sistnevnte med et spesiale med fokus på hemmende eller fremmende faktorer for flow eller rettere flyt på norsk, hos elever i undervisningen. Tilstedeværelsen av elevens flyt i undervisning ble sett og ses som et fenomen til navigasjon i mellom stress, kaos og kjedsomhet.

På Høgskulen i Volda er jeg tilknyttet Institutt for pedagogikk, hvor jeg underviser i Pedagogikk og elevkunnskap på Grunnskulelærerutdanninga 1-7 og er veileder på masteremnet Utvikling og Læring 302. Det spennende med å undervise kommende lærere, er å drøfte læring, pedagogik og didaktikk i et teoretisk og praksis-perspektiv.

I NAFOL har jeg møtt positive forventinger, utviklende og oppmerksomhetsskjerpende arbeidskrav, deltagelse i seminarer, konferanser og inspirerende forelesninger som har gitt meg en enorm støtte i det til tider noe så ensomme ph.d.-arbeide.

For mere informasjon kan du se på følgende links: