Forskerprofil: Lise Marie Wollan Porsanger

Bilde av Lise Porsanger. fotoRisiko og sikkerhet i kroppsøving

Jeg tok min innledende utdanning i friluftsliv og PPU ved Idrettshøgskolen i Oslo og deretter an mastergrad i idrettsvitenskap ved NTNU. Videre har jeg arbeidet som lærer i kroppsøving og idrettsfag i åtte år og som guide i friluftsliv før jeg begynte å undervise lærerstudenter i kroppsøving ved institutt for lærerutdanning NTNU i 2017.

I mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg arbeid med risiko og sikkerhet i skolefaget kroppsøving. Prosjektet anvender flere metoder for å generere data om dette komplekse arbeidet, hvorav det er gjennomført både en spørreundersøkelse og intervjuer med lærere i barne- og ungdomsskoler i Norge. Videre har jeg gjort en analyse av ulike styringsdokumenter og sett nærmere på hvordan de ved bruk av språk konstruerer læreres risiko- og sikkerhetsarbeid i kroppsøving.

Tiden ved NAFOL har vært nyttig og lærerik og med deres støtte har jeg fått anledning til å presentere prosjektet mitt på en internasjonal konferanse og gjennomført et utenlandsopphold ved et amerikansk universitet. Jeg ser frem til videre studier og samarbeid med NAFOL-felleskapet i 2021.