Forskerprofil: Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen. photoSamfunnsfaget på barnetrinnet som arena for medborgerskap – trenger vi en avkolonisering av det norske utdanningssystemet?

Jeg er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen. Jeg jobbet flere år som lærerutdanner i samfunnsfag før jeg begynte på doktorgraden, og har et stort hjerte for undervisning. Prosjektet mitt setter fokus på samfunnsfagets formål om å være en arena for demokratisk danning. Hvordan kan det ha seg at til tross for at Norge er et egalitært samfunn, opplever barn og unge med minoritetsbakgrunn rasisme på skolen daglig? Hvorfor reproduseres fortellinger om Norge som homogen og enhetlig nasjon, og fremstillingen av det globale sør som den mindreverdige «andre»? Gjennom forskningen min setter jeg fokus på utdanningens kolonialitet, og muligheter for avkolonisering. Selv om jeg har bakgrunn i studier som er opptatt av tekst, slik som kulturstudier og historie, har erfaringene mine fra lærerutdanningen motivert meg til å gjøre studier i klasserommet. I prosjektet mitt har jeg observert undervisning, intervjuet elever og lærere, og designet undervisningsopplegg som jeg har prøvd ut sammen med lærere. Jeg mener det er viktig at vi som forsker på utdanning, er relevante for og samarbeider med praksisfeltet. Jeg bruker derfor tid på å forsøke å formidle forskningen min til lærere og lærerstudenter, og er for tiden med i en gruppe som skriver lærebøker i samfunnsfag. NAFOL har bidratt til å gi meg kunnskap og oversikt over mangfoldet av forskning som finnes på barnehage, skole- og lærerutdanningsfeltet, og gitt meg nettverk. Jeg er også takknemlig for at finansiering gjennom NAFOL ga meg mulighet til et utenlandsopphold ved University of British Colombia i Vancouver, Canada våren 2019.