Forskerprofil: Kristin Belt Skutlaberg

«Å stå i det» – Skoleledelse i langvarige relasjonsutfordringer

Kristin Belt Skutlaberg. fhoto.

Jeg har mangeårig bakgrunn som lærer og skoleleder før jeg tok master i pedagogisk ledelse, med tema: Hvordan rektorer forebygger og håndterer konflikter i skolen. Siden 2011 har jeg vært ansatt ved NLA Høgskolen og underviser her på masterprogram i pedagogisk ledelse, samt i rektorutdanningen. Gjennom dette arbeidet og gjennom satsingen «Ungdomstrinn i utvikling (UiU), har jeg hatt kontakt med mange rektorer. Det de gir uttrykk for som noe av det mest krevende i yrket er vanskelige personalsaker eller langvarige konflikter med elever og deres foreldre. Interessen min ble da vekket for 9A-saker, som går på elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø. I disse sakene vil det kunne bli både konflikter med foreldre og personalsaker i en og samme sak. Hvordan kan vi forstå skolelederes opplevelse og utøvelse av ansvar i langvarige 9A-saker i en tid med økt grad av rettsliggjøring i skolen? Gjennom kvalitative dybdeintervju med 18 rektorer undersøker jeg nærmere hvilke erfaringer rektorer som har gjennomlevd krevende og langvarige § 9A-saker sitter med. Ut fra denne empirien kan teori utvikles som kan komme nye skoleledere til gode.

Det er godt å kunne delta i NAFOL! Her følger vi hverandre gjennom de ulike fasene i doktorgradsarbeidet, får gode innspill fra dyktige foredragsholdere, kan søke om støtte til utenlandsopphold, foruten relasjonsbygging gjennom god mat og trivelige samvær.