Forskerprofil: Karina Rose Mahan

Karina Rose Mahan. foto

Mitt ph.d. prosjekt tar sikte på å beskrive hvordan norske lærere underviser elevene sine på engelsk i ikke-språkfag. Denne formen for undervisning heter CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jeg har observert og filmet på mange skoler og ser på hvordan lærerne støtter undervisning og hvordan elevene opplever det. Det er gjort lite forskning på CLIL i Norge. Mitt prosjekt vil derfor forhåpentligvis indikere om dette er en potensiell måte å løfte engelskkompetanse i norske skoler i framtiden.

Jeg er ansatt som stipendiat ved institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg underviser særlig engelsk fagdidaktikk i lærerutdanningene, men er også på noen av disiplinfagene på engelsk bachelor. Jeg har mastergrad i engelsk språk fra UiO og har jobbet som lærer i norsk og engelsk som fremmedspråk i fem år for en privat språkskole. Jeg er opptatt av språkbad ettersom jeg har gått gjennom flere programmer selv: en velkomstklasse i norsk for minoritetsspråklige elever, en CLIL naturfagsklasse, International Baccalaureate (IB) og et ettårig intensiv franskkurs ved Université de Caen.

Jeg trives som stipendiat og kunne tenkt meg å jobbe videre som forsker i framtiden. Det er stas å være med i en forskerskole som NAFOL, og jeg håper å få like stort faglig og sosialt utbytte som flere av mine kolleger har gjort.

Top