Forskerprofil: Karen Birgitte Dille

Karen Birgitte Dille. photoNye praksislæreres profesjonelle utvikling som lærerutdannere

I doktorgradsstudien min har jeg valgt å følge nye praksislærere gjennom deres første år som lærerutdannere. Jeg har jobba med praksis ved grunnskolelærerutdanninga i flere år, og har gjennom dette blitt opptatt av hvordan vi på best mulig måte skal tilrettelegge for gode prosesser i praksisstudiet. I forkant av stipendiatperioden utvikla jeg et nettkurs, og deltakerne i studien følger dette kurset. Loggene de skriver underveis og fokusgruppeintervju utgjør datamaterialet.

Når vi nå skriver januar 2021 er jeg litt over halvveis i stipendiatet. Jeg har skrevet en review-artikkel som jeg venter tilbakemelding på, og er fullt opptatt av analyse av datamaterialet til de to neste artiklene. I hovedsak bruker jeg ulike sider ved aktivitetsteori (CHAT), som bygger på Vygotskys sosiokulturelle teori. Det å flytte fokus fra den enkelte praksislærer til å se aktiviteten mer helhetlig, synes jeg er veldig interessant.

Egentlig skulle jeg sittet og planlagt vårens forskningsopphold ved universitetet i Oxford. Der skulle jeg bli kjent med ei forskningsgruppe som jobber med aktivitetsteori. Denne planen ble bytta ut med hjemmekontor og hjemmeskole med familien. Nå krysser jeg fingre for normale hverdager. Dette vil også muliggjøre fysiske NAFOL-samlinger, noe jeg virkelig ser fram til. De digitale løsningene har jo fungert bra om man ser på det faglige, men nå gleder jeg meg virkelig til å treffe alle for en trivelig prat!