Forskerprofil: Julie Lysberg

Julie Lysberg. photoLæreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen

Jeg er utdannet cand.polit. med hovedfag i spesialpedagogikk. Tidligere har jeg jobbet som lærerutdanner ved Nord universitet, lærer i grunnskolen, i PP-tjenesten og som utviklingsveileder i sju kommuner i den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Jeg er i dag ansatt som skolefaglig rådgiver ved grunnskolekontoret i Bodø kommune, med arbeidsområde skoleutvikling.

Helt siden jeg var student og nyutdannet har jeg vært opptatt av utviklingsarbeid og forholdet mellom praksis og teori. Hvordan designe gode læringsprosesser, og hvordan kan individer i grupper lære av hverandre gjennom aktive arbeidsformer? Jeg har i de senere årene jobbet mye med å planlegge og gjennomføre profesjonelle læringsfellesskap, lærende møter og lærende nettverk for lærere og ledere. I evalueringer har det blant annet kommet frem at denne måten å jobbe på har bidratt til «økt kompetanse og stolthet i yrket» og bidratt til å trygge lærere og ledere som profesjonsutøvere. Det har gjort meg nysgjerrig på, hva skjer i samarbeidet, og hvordan forgår det?

Formålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om:

  1. lærersamarbeid innenfor rammene av skolebasert utviklingsarbeid
  2. hvordan lærere resonnerer rundt samarbeidet
  3. hva lærerne mener er av betydning for egen profesjonsutvikling for å kunne støtte elevenes læringsprosesser.

Dette prosjektet zoomer derfor inn på møtearenaer som er etablert med tanke på å styrke lærernes profesjonsutvikling, og da møter hvor lærere samarbeider innenfor rammen av skolebasert utviklingsarbeid. Resultatene av studien vil kunne utfylle og supplere dagens kunnskapsgrunnlag om læreres profesjonsutvikling.

For tiden er jeg i California, på et fire måneders forskningsopphold ved UC Berkeley. Nå jobber jeg med å ferdigstille første artikkel, og her får jeg muligheten til å treffe andre forskere innenfor skoleutvikling og lærersamarbeid.

Jeg er veldig glad for å få være en del av NAFOL. Det gir meg som ph.d.-student unike muligheter til å oppleve å være en del av et stort forskningsmiljø. Det at jeg får innblikk i andre sine prosjekter, fra andre deler av fagområdet enn mitt eget, har helt klart en merverdi og bidrar et jeg kan se med et meta-blikk på eget prosjekt.