Forskerprofil: Julia Melnikova

Julia Melnikova. fotoInnvandrerfamilienes møte med videregående skole

Jeg er utdannet lektor med mastergrad i kulturmøte fra Høgskulen i Volda. I masteroppgaven så jeg på hvordan de reisende/taterne forhandler deres identitet i det moderne Norge, blant annet i skolen. I doktorgradsprosjektet fortsetter jeg å undersøke identitetsdannelse og kulturmøte med fokus på praksiser som assosieres med foreldresamarbeid i videregående hvor elevenes erfaringer og valg kan påvirke deres videre karriere og familienes velferd gjennom flere generasjoner.

Gjennom tre case-studier av videregående skoler ser jeg på hvordan deltakernes roller konstrueres i et maktperspektiv. Intervju av elever, skoleledere, lærere og foreldre i kombinasjon med observasjon og dokumentanalyse gir meg innblikk i kompleksitet og motsetninger i skolens praksis. Det forventes at skolen i Norge gir rom for kulturell utvikling og motvirker ulikheter og diskriminering. Når skolen jobber for nå slike mål, kan foreldrene ses både som støttende aktører og som en kraft som bør dempes for å gi rom til elevenes individuelle identitetsdannelse. Empirisk grunnet refleksjon rundt disse motsetningene er relevant for å gjøre skolens praksis mer bevisst og rettferdig.

Gjennom NAFOL har jeg fått mulighet til å utvide både forskningsnettverk og forskningshorisont, få verdifulle praktiske råd om å lage og publisere artikler og å delta i konferanser og å dele både motgang og medgang med stipendiater og mentorer som bryr seg.