Forskerprofil: Ingunn Kvamme

Ingunn Kvamme. foto

Jeg er stipendiat ved Spesialisering pedagogikk, Fakultet for Humaniora og pedagogikk ved UiA. I mitt doktorgradsprosjekt, ser jeg se på den kommende, reviderte rammeplanen for barnehagen. Rammeplanen blir sett som en grunnleggende del av barnehagen som samfunnsinstitusjon. Formålet med studien er å forstå barnehagen som samfunnsinstitusjon i et bredere kulturelt perspektiv. Studien bygger på blant annet teorier fra kultursosiologi, barndomssosiologi og læreplanteori. Metodene vil være kvalitative og det empiriske materialet består av intervjuer og offentlige dokumenter. Jeg har hovedfag i sosiologi fra UiB og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV Vest -Agder og som forsker i Agderforskning og ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved UiA.

Top