Forskerprofil: Ingrid Jensvoll

Ingrid Jensvoll. FotoUndervisning for bærekraft og handlekraft i naturfag

Jeg er utdannet biolog og har i flere år jobbet med hvordan klimaendringer påvirker økosystemene våre, på UiT – Norges arktiske universitet. I denne stillingen utviklet jeg et skoleprosjekt for å formidle kunnskap og forskning til lokale skoler. Gjennom skoleprosjektet ble jeg nysgjerrig på hvordan man kan undervise barn for å gi dem handlingskompetanse og fremtidshåp, i en tid preget klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

I doktorgraden min har jeg fokus på undervisning for bærekraft og handlekraft, med humler som eksempelorganismer i undervisningen. Humle er et pollinerende insekt som egner seg godt i undervisning på alle trinn: de fins tilnærmet over alt, de er truet av miljø- og klimaendringer, i tillegg er det lett for elever å bidra med humlevennlige tiltak. I studiet mitt intervjuer jeg elever, foreldre og lærere for å se om elevene har endret kunnskap, holdning eller handling etter undervisningen. I tillegg skal jeg utvikle en app, med en artsnøkkel til registrering av humler, for å se om elever kan bidra til folkeforskning på humler.

Med realfaglig bakgrunn er det veldig nyttig for meg å bli bedre kjennskap til teori og praksis i lærerutdanningsforskning gjennom NAFOL, i tillegg er det hyggelig å være en del av det profesjonelle og sosiale nettverket som NAFOL skaper for doktorgradsstudentene.