Forskningsprofil: Ingrid E. Elden

Ingrid Elna Elden. photoJeg er ansatt som stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, Nord Universitet på campus Levanger. I mastergraden min i Voksnes læring fra NTNU, skrev jeg om deltakere i norskkurs ved et voksenopplæringssenter og deres opplevde mulighet for deltakelse i det norske samfunnet. Jeg har tidligere jobbet som lærer i grunnskolen og vært leksehjelp for deltakere i voksenopplæring.

I doktorgradsprosjektet undersøker jeg samhandlingspraksiser mellom lærere og elever som tar opplæring i grunnskole for voksne. Jeg har filmet og intervjuet seks lærere ved to skoler som tilbyr grunnskole for voksne, og har gjennom hermeneutisk-fenomenologisk analyse funnet fenomen i samhandlingen mellom lærer og elever som gjentar seg på tvers av casene. Fenomenene viser seg i ulike samhandlingspraksiser og jeg ser på lærerens opplevelse av samhandlingspraksisene, og undersøker hvilke forhold som muliggjør og begrenser disse praksisene. Samhandlingspraksisene diskuteres på grunnlag av teorien om praksisarkitekturer og interkulturell pedagogisk teori.

Gjennom deltakelse i NAFOL har jeg tilegnet meg kunnskap og oversikt over forskning som finnes på barnehage, skole- og lærerutdanningsfeltet. Jeg har gjennom finansiering fra NAFOL blitt gitt muligheten til å delta og presentere prosjektet mitt på blant annet NERA konferansen i Uppsala våren 2019.