Forskerprofil: Ingfrid Veka

Jeg har undervist i grunnskolen på barnetrinnet i fem år og har siden 2013 arbeidet som høgskolelektor i faget mat og helse ved grunnskolelærerutdanningen, barnehageutdanningen og folkehelse utdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Før jeg var ferdigutdannet lærer i 2006 arbeidet jeg som produktutvikler i handstrikk ved Dale of Norway.

Jeg har stadig bitt mer interessert i hvordan rektor og mat- og helselærene oppfatter og gjennomfører faget mat og helse i grunnskolen, etter å ha vært i praksisbesøk og møtt mange skoler med ulik praksis. Ikke alle like tilfredsstillende med tanke på at eleven skal hå oppnådd kompetansemål i faget etter 4. og 7. årstrinn i barneskolen. Denne praksiserfaringen trigget meg til mitt doktorgradsarbeid. Det finnes i dag få empiriske studier i faget mat og helse på barnetrinnet.

Mitt mål for denne studiene er at den vil bidra med ny didaktisk kunnskap innenfor et skolefag hvor det er få empiriske studier.

NAFOL et viktig nettverk for meg og fungerer som et solid støtteapparat i min læringsprosess for å bli en fremtidig forsker.

Top