Forskerprofil: Helga Norheim

Helga Norheim. photoInkluderende foreldresamarbeid i barnehagen

Jeg er utdannet førskolelærer og har en mastergrad i Barnehagepedagogikk fra OsloMet – Storbyuniversitetet. Tidligere har jeg arbeidet flere år barnehage, både som pedagogisk leder og styrer. Jeg har også erfaring som forskningsassistent fra forskningsprosjektet Goban. Mine faglige interesser omfatter de yngste barna i barnehagen, barnehagekvalitet, foreldresamarbeid og mangfold i barnehagen.

Igjennom doktorgradsprosjektet mitt undersøker jeg hvilke faktorer som har betydning for å etablere et godt foreldresamarbeid med foreldre med innvandrerbakgrunn. Fra tidligere forskning vet vi at et godt samarbeid med foreldre har stor betydning for barns trivsel og utvikling i barnehagen (Epstein, 2018). I Europa ser vi i dag at flere barn med innvandrerbakgrunn møter vedvarende utdanningsmessige utfordringer (Passaretta & Skopek, 2018). Studier har videre vist at foreldre med innvandrerbakgrunn kan oppleve interaksjon med barnehagepersonalet som utfordrende (Cheatham & Santos, 2011). Igjennom mitt prosjekt ønsker jeg å bidra med kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for et inkluderende samarbeid mellom barnehageansatte og foreldre med innvandrerbakgrunn i barnehagen.

Cheatham, G. A., & Santos, R. M. (2011). Collaborating with families from diverse cultural and linguistic backgrounds. YC Young Children, 66(5), 76.

Epstein, J. L. (2018). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Routledge.

Passaretta, G., & Skopek, J. (Eds.) (2018). Roots and Development of Achievement Gaps. A Longitudinal Assessment in Selected European Countries. ISOTIS Report (D1.3), Trinity College Dublin.