Forskerprofil: Fredrik Stenhjem Hagen

Bilde av Fredrik Hagen. fotoUlike forståelser av rasisme i skolen

At språket vårt ikke er uavhengig av hvordan vi forstår verden, er en av de sentrale innsiktene i den moderne vitenskapen. Den har blant annet hjulpet oss å forstå hvor viktig det er for både barn og voksne å lære å sette ord på følelsene sine for å kunne beherske dem. Denne innsikten har også hjulpet oss å forstå hvilken usynlig makt som finnes i språket, og hvordan språket i seg selv kan være med på å utfordre disse maktstrukturene.

Jeg har hele mitt voksne liv arbeidet med språk: Både som lærer, og som skjønnlitterær forfatter. Likevel blir jeg stadig overrasket over hvor viktig språket er, i hvilken grad vi er begrenset av det og i hvilke muligheter det finnes i det.

Det siste tiåret har rasismebegrepet flere ganger preget nyhetsbilde. Både FRPs retorikk, Trumps presidentperiode og Black Lives Matter demonstrasjonene har ført til diskusjoner om hva rasisme er, og hva det ikke er. Disse diskusjonene skjer samtidig som den norske skolen ønsker et større fokus på antirasisme og medborgerskapsutdanning. I min avhandling undersøker jeg hvilke forståelser av rasismebegrepet som preger både skolens styringsdokumenter, og hvilken forståelse elevene har av begrepet. Håpet med avhandlingen er at den skal bidra med innsikt som kan hjelpe elevene til å kunne inngå i de kompliserte debattene om rasisme i samtiden.