Forskerprofil: Mette Helleve

Marit Helleve. Foto.

Jeg er utdannet folkeskolelærer fra Danmark og Cand.paed. fra UiO i Norge, med fordypning i pedagogisk/psykologiske rådgivning. Jeg har skrevet masteroppgave om Hegels anerkjennelsesbegrep i lys av dialektikken som metodisk utgangspunkt. I mitt ph.d.-prosjekt retter jeg oppmerksomheten mot de emosjonelle sidene ved lærerens arbeid og ved lærerutdanningen. Hensikten med prosjektet er å kunne bidra med ideer til hvordan lærerutdanningen kan styrke studentenes forutsetninger for å ivareta den emosjonelle dimensjonen ved deres fremtidige jobb som lærere. Dette både når det gjelder lærernes egen emosjoner og elevenes emosjoner. Mitt prosjekt er preget av min forståelse av at lærerens emosjonelle sensitivitet og bevissthet har avgjørende betydning, når det gjelder det å sørge for at elever i fremtidens skole skal føle seg sett, inkludert og pedagogisk ivaretatt med henblikk på deres faglige og sosiale utvikling.   

Gjennom dette ph.d.-prosjektet vil jeg undersøke følgende tre problemstillinger:

1. Hva kjennetegner den emosjonelle dimensjonen ved lærerstudenters erfaringer?

2. Hvordan kan man gjennom internasjonalisering i lærerutdanningen stimulere den emosjonelle dimensjonen ved studenters erfaringer? 

3. Hvorfor har emosjonalitet relevans som pedagogisk fenomen?

Top