Forskerprofil: Elin Aaness

Elin Aaness. fotoSkjønne sammenhenger: en studie av den skjønnlitterære fortellinga som kunnskapskilde i den videregående skolen anno 2018-2019-2020

Jeg er lektor med master i litteraturdidaktikk og har erfaring fra å undervise i faget norsk både fra ungdomsskole og videregående skole. Jeg har også arbeidet som lærerutdanner. Prosjektet mitt er knyttet til litteraturdelen i norskfaget og stiller spørsmålene; Hva kan litteraturens verdi være, og hvordan kan litteraturen bidra til dannelse av elever i den videregående skolen?

Bakgrunnen for at prosjektet kom i gang er knyttet til en forståelse av at vi lever i en global, digital og tekstmangfoldig tid der det mediedidaktiske landskapet er endret. I diskusjonen rundt hva som kan sies å være litteraturens verdi og dannelsespotensiale, refereres det foruten til filosofi og litteraturteori, til observasjon av og retrospektive samtaler med både lærere og avgangselever, i og utenfor klasseromskonteksten, ved tre ulike videregående skoler, i Norge og Danmark, henholdsvis en Steinerskole, et teknisk naturvitenskapelig gymnasium og en offentlig norsk skole. Det har vært et poeng at skolene er ulike – både med tanke på at de har ulike læreplaner å forholde seg til og ulike eksamensordninger. Selv om det ikke er eksamensordningen eller den normative læreplanen som diskuteres, er det selvsagt grunn til å tro at disse størrelsene påvirker litteraturundervisningen. Likevel settes disse størrelsene i parentes i dette forskningsprosjektet. Det er fenomenet litteraturundervisning; selve undervisningen, tekstene og metodene/perspektiveringen; lærerens tenkning om, avgangselevenes erfaring med og opplevelse av litteraturundervisninga, som er studiens interessefelt.

Jeg er offentlig stipendiat. Som offentlig stipendiat er jeg ansatt ved en videregående skole, samtidig som jeg har frikjøpt forskningstid. Det er Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd som finansierer stillingen min. Å være NAFOL-student er berikende for meg, både faglig og sosialt. Gjennom NAFOL har jeg fått mange nye bekjentskaper og spennende opplevelser, som har utvidet horisonten min.