Forskerprofil: Elena Merzliakova

Elena Merzliakova. photoJeg har tatt førskolelærerutdanning ved Russlands Statlige Pedagogiske Universitet i St.-Petersburg og deretter hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. I min hovedfagsoppgave har jeg skrevet om pedagogiske praksiser i barnehager i Norge og i Russland hvor datagrunnlaget var barnehagens styringsdokumenter og observasjoner i barnehager.

Etter mange års erfaring med arbeid ved barnehagelærerutdanningen i Norge, har jeg begynt å tenke om hvordan vi kan bygge et langsiktig samarbeid mellom barnehagelærerutdanningene i Nord på tvers av landegrenser. Hva kan vi samarbeide om for å utvikle hverandre sine utdanninger og hverandre sine forståelser? Hvordan kan vi involvere studentene i enkelt- og felles forskingsprosjekter?

Akkurat nå jobber jeg med en studentutveksling hvor målet er å følge studentenes læring i tråd med intensjoner i studieplaner og samtidig bygge et forskningssamarbeid mellom ansatte på barnehagelærerutdanninger i Nord-Norge og Nord-Russland.