Forskerprofil: Beathe Liebech-Lien

Beathe Liebech-Lien. photoJeg startet opp doktorgradsprosjektet høsten 2016, da jeg ble ansatt som stipendiat i Trondheim kommune som en del av universitetsskolesamarbeidet med NTNU, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det å kunne arbeide i ungdomsskolen mens en tar doktorgradsutdanning, ser jeg på som en god mulighet til å få forskerkompetanse og forskererfaring som jeg kan ta med meg tilbake til skolen og en unik mulighet til å være tett på praksis og forskning på samme tid.

Jeg har arbeidet i ungdomsskolen i Trondheim kommune siden 2006 som faglærer, kontaktlærer og spesialpedagog. Min fagbakgrunn er allmennlærerutdanning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og master i spesialpedagogikk fra NTNU. De siste årene har jeg arbeidet mye med utviklingsarbeid i skolen og det var der tankene om et mulig doktorgradsprosjekt begynte å spire.

Gjennom utviklingsarbeid og egen undervisning har jeg hatt et spesielt fokus på hvordan elever kan lære gjennom samarbeid og samtidig lære å samarbeide, og det er dette som er utgangspunktet for doktorgradsprosjektet. Samarbeidslæring som metode i skolen har stor forskningstyngde på effekten for elevenes læring, men forskning viser også utfordringer for lærere å ta i bruk metoden i klasserommet etter endt kurs. I doktorgradsprosjektet ønsker jeg å undersøke betydningen av læreres læringsfelleskap for bruken av samarbeidslæring i undervisningen ved at lærerteam i felleskap utforsker samarbeidslæring.