Forskerprofiler

Bilde av Trine Telnes. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Trine Telnes

Trine Telnes er stipendiat ved Nord universitet, campus Levanger. Hun er brennende engasjert i barnehagefeltet, og i doktorgradsprosjektet sitt forsker hun på barnehagelæreres ledelsespraksiser i pedagogisk arbeid med barnehagens yngste barn (1–2 år).


Solveig Salthammer Kolaas. photoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Solveig Salthammer Kolaas

Solveig Salthammer Kolaas er ansatt som førstelektor i musikk ved Nord universitet, Levanger. I doktorgradsprosjektet sitt undersøker hun ungdomsskolelæreres arbeid med – og forståelse av – tverrkunstfaglig arbeid i valgfaget produksjon for scene.


Bilde av Gry Ulrichsen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Gry Olsen Ulrichsen

Gry O. Ulrichsen er stipendiat ved NTNU. Hun har bred erfaring fra deltakende og sosialt engasjert kunstpraksis og blander kunstnerisk forskning og konvensjonell akademisk forskning i sitt arbeid som er sentrert rundt hvithetsstudier og muligheter for dekolonialitet i kunstutdanning.


Bilde av Merete Rekdahl. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Merete Chatrin Rekdahl

Merete forsker i et dobbelt fagfelt innen skoleledelse og yrkesfag, med tema skoleledelsens rolle i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Hun er doktorgradsstipendiat ved OsloMet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.


Bilde av Lise Porsanger. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Lise Marie Wollan Porsanger

Lise Porsanger er stipendiat i utdanningsvitenskap ved NTNU. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun risiko- og sikkerhetsarbeid i skolefaget kroppsøving. Prosjektet er en flermetode studie bestående av blant annet en spørreundersøkelse og intervjuer med lærere i barne- og ungdomsskole.


Karen Birgitte Dille. photoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Karen Birgitte Dille

Karen Birgitte Dille er ansatt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. I doktorgradsprosjektet følger hun nye praksislærere ved grunnskolelærerutdanninga som deltar i et nettbasert kurs. Hun ønsker innsikt i hva som er viktig for den profesjonelle utviklinga i deres første år som lærerutdannere.


Julia Melnikova. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Julia Melnikova

Julia Melnikova er stipendiat i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Hun er interessert i det som skjer når innvandrerfamiliene møter skolen. Doktorgradsprosjektet handler blant annet om hvordan elever og lærere i videregående skole ser for seg foreldrenes rolle i barnas utdanning.


Ingrid Jensvoll. FotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Ingrid Jensvoll

Ingrid Jensvoll er stipendiat i naturfagdidaktikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun forsker på elevers handlingskompetanse knyttet til tap av biologisk mangfold.


Bilde av Fredrik Hagen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Fredrik Stenhjem Hagen

Fredrik Stenhjem Hagen er stipendiat ved Høyskolen på Vestland. I sin avhandling utforsker han hvilke forståelser av rasismebegrepet som finnes i skolen, og hvilke konsekvenser disse forståelsene får for undervisningen.


Bilde av Leonie Isabelle Johann. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Leonie Johann

Leonie Johann er stipendiat ved Nord universitet i Bodø. Hun forsker på hvordan elevenes læring av celle- og molekylærbiologi på videregående skoler kan fremmes. Dette gjør hun ved å undersøke vitenskapelige synspunkter og elevene sine hverdagsforestillinger for å så utvikle, teste og evaluere empiri- og teoribaserte undervisningsopplegg.


BIlde av Svein Erling Greiner. FotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Svein-Erling Greiner

Svein-Erling Greiner er stipendiat ved BARNkunne, senter for barnehageforskning ved Høgskolen på Vestlandet. I doktorgradsprosjektet sitt undersøker han barnehagelærerstudenters gjøren og vilkår for kritisk refleksjon i barnehagelærerutdanninga.


Bilde av Hege Fimreite. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Hege Fimreite

Hege Fimreite er stipendiat i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal. Avhandlinga hennar tematiserer kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen. Fimreite underviser i pedagogikk, rettleiing og leiing, og har forskingsinteresser innan områda rettleiing og profesjonelle læringsfellesskap.