Forskerprofiler

Bilde av Trine Telnes. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Trine Telnes

Trine Telnes er stipendiat ved Nord universitet, campus Levanger. Hun er brennende engasjert i barnehagefeltet, og i doktorgradsprosjektet sitt forsker hun på barnehagelæreres ledelsespraksiser i pedagogisk arbeid med barnehagens yngste barn (1–2 år).


Solveig Salthammer Kolaas. photoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Solveig Salthammer Kolaas

Solveig Salthammer Kolaas er ansatt som førstelektor i musikk ved Nord universitet, Levanger. I doktorgradsprosjektet sitt undersøker hun ungdomsskolelæreres arbeid med – og forståelse av – tverrkunstfaglig arbeid i valgfaget produksjon for scene.


Bilde av Gry Ulrichsen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Gry Olsen Ulrichsen

Gry O. Ulrichsen er stipendiat ved NTNU. Hun har bred erfaring fra deltakende og sosialt engasjert kunstpraksis og blander kunstnerisk forskning og konvensjonell akademisk forskning i sitt arbeid som er sentrert rundt hvithetsstudier og muligheter for dekolonialitet i kunstutdanning.


Bilde av Merete Rekdahl. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Merete Chatrin Rekdahl

Merete forsker i et dobbelt fagfelt innen skoleledelse og yrkesfag, med tema skoleledelsens rolle i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Hun er doktorgradsstipendiat ved OsloMet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.


Bilde av Lise Porsanger. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Lise Marie Wollan Porsanger

Lise Porsanger er stipendiat i utdanningsvitenskap ved NTNU. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun risiko- og sikkerhetsarbeid i skolefaget kroppsøving. Prosjektet er en flermetode studie bestående av blant annet en spørreundersøkelse og intervjuer med lærere i barne- og ungdomsskole.


Karen Birgitte Dille. photoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Karen Birgitte Dille

Karen Birgitte Dille er ansatt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. I doktorgradsprosjektet følger hun nye praksislærere ved grunnskolelærerutdanninga som deltar i et nettbasert kurs. Hun ønsker innsikt i hva som er viktig for den profesjonelle utviklinga i deres første år som lærerutdannere.


Julia Melnikova. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Julia Melnikova

Julia Melnikova er stipendiat i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Hun er interessert i det som skjer når innvandrerfamiliene møter skolen. Doktorgradsprosjektet handler blant annet om hvordan elever og lærere i videregående skole ser for seg foreldrenes rolle i barnas utdanning.


Ingrid Jensvoll. FotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Ingrid Jensvoll

Ingrid Jensvoll er stipendiat i naturfagdidaktikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun forsker på elevers handlingskompetanse knyttet til tap av biologisk mangfold.


Bilde av Fredrik Hagen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Fredrik Stenhjem Hagen

Fredrik Stenhjem Hagen er stipendiat ved Høyskolen på Vestland. I sin avhandling utforsker han hvilke forståelser av rasismebegrepet som finnes i skolen, og hvilke konsekvenser disse forståelsene får for undervisningen.


Kim-Daniel Vattøy. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Kim-Daniel Vattøy

Kim-Daniel Vattøy er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Ph.d.-avhandlinga undersøker vilkår som legg til rette for tilbakemeldingspraksis som responsiv pedagogikk i engelskundervisinga i ungdomsskulen.


Bilde av Leonie Isabelle Johann. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Leonie Johann

Leonie Johann er stipendiat ved Nord universitet i Bodø. Hun forsker på hvordan elevenes læring av celle- og molekylærbiologi på videregående skoler kan fremmes. Dette gjør hun ved å undersøke vitenskapelige synspunkter og elevene sine hverdagsforestillinger for å så utvikle, teste og evaluere empiri- og teoribaserte undervisningsopplegg.


BIlde av Svein Erling Greiner. FotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Svein-Erling Greiner

Svein-Erling Greiner er stipendiat ved BARNkunne, senter for barnehageforskning ved Høgskolen på Vestlandet. I doktorgradsprosjektet sitt undersøker han barnehagelærerstudenters gjøren og vilkår for kritisk refleksjon i barnehagelærerutdanninga.


Bilde av Hege Fimreite. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 10

Hege Fimreite

Hege Fimreite er stipendiat i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal. Avhandlinga hennar tematiserer kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen. Fimreite underviser i pedagogikk, rettleiing og leiing, og har forskingsinteresser innan områda rettleiing og profesjonelle læringsfellesskap.


Johannes Sæleset. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Johannes Sæleset

Johannes Sæleset er stipendiat ved UiT – Norges arktiske universitet. Han forskar på korleis lærarstudentar vert gode på å undervisa naturfag, og korleis lærerutdanning best kan bidra.


Tonje Myrebøe. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Tonje Myrebøe

Tonje Myrebøe er stipendiat ved OsloMet – Storbyuniversitetet. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun læreres erfaringer og strategier i møte med elevers bruk av nedsettende og negative gruppebaserte ytringer.


Ph.d.-stipendiat, Kull 9B

Ingrid Elden

Ingrid E. Elden er stipendiat ved Nord Universitet. Doktorgradsprosjektet hennes ser på samhandlingspraksiser som oppstår mellom lærere og elever som tar grunnskole for voksne, og på hvilke forhold som muliggjør og begrenser praksisene.


Elin Aaness. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Elin Aaness

Elin Aaness er stipendiat i offentlig sektor. I prosjektet sitt undersøker hun hva litteraturens verdi og dannelsespotensiale kan være – i en global, digital og tekstmangfoldig tid der det mediedidaktiske landskapet er endret.


Elise Johannessen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Elise M. Vike Johannessen

Elise M. Vike Johannessen er stipendiat ved OsloMet – Storbyuniversitetet. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun elevers erfaringer med og forståelser av fordommer og negative holdninger knyttet til minoritetsgrupper og identiteter i skolen.


Mette Marit Jenssen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Mette Marit F. Jenssen

Mette Marit F. Jenssen er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Hun er interessert i den kollektive dimensjonen av lærerrollen, og i doktorgradsprosjektet undersøker hun blant annet sammenhenger mellom profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk skoleledelse.


Ole Johan Sando. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Ole Johan Sando

Ole Johan Sando underviser i fysisk aktivitet og helse ved barnehagelærerutdanningen på DMMH og er stipendiat på doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap ved NTNU. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker han hvordan det fysiske miljøet i barnehagen påvirker barns trivsel og fysiske aktivitet.


Terje André Bringeland. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Terje André Bringeland

Terje André Bringeland er stipendiat ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Doktorgradsprosjektet hans fokuserer på virkningen av PISA-testen (Program for International Student Assessment) i det norske utdanningssystemet.


Kristin Gregers Eriksen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun samfunnsfaget på barnetrinnet som arena for demokrati. Prosjektet setter særlig fokus på utdanningens kolonialitet. Kristin har flere års erfaring som lærerutdanner i samfunnsfag.


Øystein Winje. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Øystein Winje

Øystein Winje er stipendiat ved OsloMet. I doktorgradsprosjektet undersøker han dybdelæring i og gjennom uteskoleundervisning. Han tar i bruk systematisk litteraturstudie for å avdekke ulike perspektiver på dybdelæring, og gjennom et kvalitativt feltarbeid løfter han frem elever og læreres erfaringer med uteskole og undersøker hvordan disse erfaringene kan knyttes til dybdelæring.


Helga Norheim. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Helga Norheim

Helga Norheim er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge og tilknyttet det europeiske forskningsprosjektet ISOTIS. I doktorgradsprosjektet sitt undersøker hun hva som skal til for å skape inkluderende foreldresamarbeid med foreldre med innvandrerbakgrunn i barnehagen.


Tone Rove Nilsen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Tone Rove Nilsen

Tone Rove Nilsen er næringsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Doktorgradsstudiet er tilknyttet studier av profesjonspraksis ved Nord universitet i Bodø, der hun forsker på barnehagens fysiske leke- og læringsmiljø, med hovedfokus på lekemateriell innendørs.


Julie Lysberg. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Julie Lysberg

Julie Lysberg er ansatt i Bodø kommune og er stipendiat i offentlig sektor med støtte fra Norges forskningsråd. Hun tar sin doktorgrad ved Nord universitet. Prosjektet undersøker hva som kjennetegner lærersamarbeid innenfor rammene av skolebasert utviklingsarbeid.


Lise Mari Lauritzen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Lise-Mari Lauritzen

Lise-Mari Lauritzen er stipendiat ved Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Doktorgradsprosjektet hennes handler om hvordan skjønnlitteraturen kan bidra til å aktualisere folkehelse og livsmestring (FoL) i norskfaget på videregående skole.


Selma Dzemidzi Kristiansen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Selma Dzemidzic Kristiansen

Selma Dzemidzic Kristiansen er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun de essensielle aspektene ved ansikt-til-ansikt-promoterende samhandling (face-to-face promotive interaction) som har en positiv effekt på studentenes samarbeidslæring.


Tone Kvistad. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Tone Kvistad

Tone Holten Kvistad er stipendiat i norskdidaktikk ved NTNU. Hun er interessert i hvordan lærere kan arbeide med å videreutvikle elevers samtaleferdigheter. I sitt doktorgradsprosjekt har hun gjennomført en serie undervisningsopplegg for å fremme utforskende gruppesamtaler i norskfaget på 7. trinn.


Alessandra Dieude. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Alessandra Dieudé

Alessandra Dieudé er stipendiat fra Universitetet i Sørøst-Norge og jobber på campus Vestfold. I ph.d-prosjektet undersøker hun privatskolers utvikling og skolepraksis i Norge. Gjennom en multi-case studie ønsker hun å utforske hvordan privatskolepolitikk er legitimert, og hvordan lærere og skoleledere i ulike utdanningssammenhenger tolker styringsdokumenter (pensum, læreplaner, kunnskapsmål, etc.) for planlegging og vurdering.


Solveig Marie Borgund. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Solveig Marie Borgund

Solveig Marie Borgund er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Hennar doktorgradsprosjekt handlar om kvalitet i norsk barnehagelærarutdanning. Prosjektet er eit policy-design studie og fokuserer på korleis ei reform blir fortolka og sett ut i livet ved norske utdanningsinstitusjonar.


Beate Goldschmidt-Gjerlow. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9

Beate Goldsmidt-Gjerløw

Beate Goldschmidt-Gjerløw er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun forsker på undervisning om kontroversielle og sensitive tema knyttet til kjønn, seksualitet og seksuell vold i videregående opplæring.