Forskerprofiler

Solveig Marie Borgund. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Solveig Marie Borgund

Solveig Marie Borgund er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Hennar doktorgradsprosjekt handlar om kvalitet i norsk barnehagelærarutdanning. Prosjektet er eit policy-design studie og fokuserer på korleis ei reform blir fortolka og sett ut i livet ved norske utdanningsinstitusjonar.


Kristin Belt Skutlaberg. foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 8

Kristin Belt Skutlaberg

Kristin Belt Skutlaberg er stipendiat ved NLA Høgskolen i Bergen. I sitt doktorgradsprosjekt vil hun utforske hvordan rektorer opplever krevende utfordringer som leder. Fokuset er spesielt rettet mot hendelser som fører til langvarige relasjonelle utfordringer til ansatte, elever, foreldre eller skoleeier.


Ola Buan Øien. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Ola Buan Øien

Ola Buan Øien er stipendiat ved Nord universitet. I doktorgradsprosjektet ønsker han å undersøke ensembleledelse i lys av innspillingsprodusentens praksis.


Merete Mortensen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Merete Mortensen

Merete Mortensen er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes doktorgradsprosjekt handler om å få tak i barnehagelæreres teoretiske og praktiske danningsforståelser i barnehagen, og knyttes spesielt til den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2017 (Kunnskapsdepartementet, 2017).


Kathrine Moen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Kathrine Moen

Kathrine Moen er stipendiat ved Nord universitet hvor hun underviser i religion, livssyn og etikk i lærerutdanningene. I sitt doktorgradsprosjekt vil hun studere hvordan verdier samspiller og forhandles i en kulturelt mangfoldig barnehage.


Elena Merzliakova. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Elena Merzliakova

Doktorgradsprosjektet handler om dialoger om læringsbegrepet i barnehages kontekst i Nord-Norge og Nord-Russland. Prosjektet tar sikte på å bidra til en bedre forståelse for læringsbegrepet, internasjonalisering av barnehagelærerutdanningen og studentenes involvering i FoU-arbeid.


Beathe Liebech-Lien. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Beathe Liebech-Lien

Beathe Liebech-Lien er stipendiat i profesjonsforskning med innretning mot skole og lærerutdanning ved NTNU, som en del av universitetsskolesamarbeidet. I doktorgradsprosjektet ønsker hun å se på betydningen av læreres profesjonelle læringsfelleskap for bruk av samarbeidslæring i undervisningen for elevenes læring.


Oyvind Wiik Halvorsen. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Øyvind Wiik Halvorsen

Øyvind Wiik Halvorsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. I sitt doktorgradsprosjekt er han oppteken av spørsmål om føremål med utdanning, lærarar si sjølvforståing og deira relasjonar til dei faglege danningstradisjonane sine.


Grå boks.Ph.d.-stipendiat, Kull 8

Nina Fallingen

Nina Fallingen er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge. I doktorgradsprosjektet undersøker hun hvordan relasjoner mellom grunnskolelærerstudenter i Kunst og håndverk og materialer kan bidra til økotransformative læreprosesser.


Oda Heidi Bolstad. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Oda Heidi Bolstad

Oda Heidi Bolstad er stipendiat ved Høgskulen i Volda. I sitt doktorgradsprosjekt ser ho på korleis rektorar, lærarar og elevar forstår omgrepet mathematical literacy, og korleis det blir lagt til rette for at elevar skal utvikle denne kompetansen.


Ingrid Bjørkøy. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Ingrid Bjørkøy

Ingrid Bjørkøy er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Ph.d.-prosjektet omhandler samspill mellom sang, de yngste barna og pedagoger i barnehagen der hun undersøker hvilke betydninger sangsamspill får for småbarnspedagogisk praksis gjennom et performativt forskningsapparat.


Marianne Hareide Andreasen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Marianne Hareide Andreasen

Marianne Hareide Andreasen er stipendiat ved Høgskulen i Volda. Hun fokuserer i forskningsprosjektet på hvordan elever som strever med oppgaveløsning i matematikk opplever egne muligheter for deltakelse og utvikling i matematikkundervisningen.


Ingvill Bjornstad Aaberg. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Ingvill Bjørnstad Åberg

Ingvill Bjørnstad Åberg er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Nord Universitet. Ho har mastergrad i sosialantropologi, og har tidlegare studert norsk som andrespråk og arbeidd med norskopplæring. I doktorgradsprosjektet gjer ho kritiske undersøkingar av mangfaldsomgrepet på undervisningsfeltet.


Beate Goldschmidt-Gjerlow. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9

Beate Goldsmidt-Gjerløw

Beate Goldschmidt-Gjerløw er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun forsker på undervisning om kontroversielle og sensitive tema knyttet til kjønn, seksualitet og seksuell vold i videregående opplæring.

Top