Eksterne ph.d.-emner

Her kan du finne ph.d.-emner som NAFOLs nettverksinstitusjoner arrangerer som kan være av interesse. Denne oversikten er basert på informasjon nettverksinstitusjonene har sendt NAFOL. Ph.d.-stipendiater har selv ansvar for å gjøre seg kjent med hvilke emner som tilbys ved de ulike institusjonene, samt undersøke om disse kan inngå i opplæringsdelen.

Ph.d.-emner ved Høgskulen på Vestlandet

Ph.d.-emner ved NTNU, Institutt for lærerutdanning