NAFOL alumni

Alle som har vært NAFOL-studenter i fire år og har avsluttet sin tid i forskerskolen vil bli invitert til å gå over til å bli en NAFOL alumni.

NAFOLs konferanser

Som NAFOL alumni kan du bli invitert til NAFOLs konferanser. NAFOL dekker da konferanseavgift, reise og opphold under konferansen. Som NAFOL-alumni kan du sende inn abstract for vurdering og presentasjon på våre konferanser.

NAFOLs veiledersamlinger

NAFOL alumni vil også bli invitert til NAFOLs samlinger for NAFOL-veiledere. NAFOL dekker ikke kostnader til reise og opphold.