Tilbud til ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL

Masterclass-veiledning:

En NAFOL-stipendiat kan be om å få forsterket veiledning av en av de gjestende lærerne, av kullkoordinator eller av daglig faglig leder i tilknytning til et seminar. En del av manuskriptet til studentens avhandling må da sendes inn en uke før seminaret til den som skal veilede og til daglig leder. Masterclass betyr at andre NAFOL-studenter kan være til stede som tilhørere ved veiledningen. Veiledningen varer 30-45 min.

Prosesseminar:

En NAFOL-stipendiat kan be om et prosesseminar når manuset er 75-95 % klart. Kandidaten får da et 1,5 times seminar om sitt prosjekt. Seminaret legges i tilknytning til et NAFOL­-seminar slik at andre NAFOL-stipendiater kan være tilhørere. En opponent foreslås av kandi­daten i samråd med kandidatens veileder. NAFOLs daglige leder godkjenner valget av opponent og sørger for at honorar utbetales til opponenten (8000 kr). Eventuell reise betales også av NAFOL (innenfor rimelige avstander). En av stipendiatens veiledere kan være tilhører på seminaret og få reisen betalt av NAFOL. Manus sendes til opponenten og daglig faglig leder i NAFOL to uker før seminaret.

Top