Tilbud til ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL

Masterclass-veiledning:

I en masterclass vil stipendiaten ha mulighet til å diskutere et ferdig utkast til en artikkel eller et kapittel i en monografi med en ekstern erfaren leser. Formålet med masterclassen er at stipendiaten får formative tilbakemeldinger som hen kan ta med seg videre i ferdiggjøring av teksten. Masterclassen varer i inntil 60 min, og innledes med at stipendiaten kort introduserer teksten (5–10 min) og resten av tiden leder ekstern leser en dialog med stipendiaten om teksten. Ekstern leser må få tilsendt teksten minst 7 dager i forkant. Andre stipendiater er invitert til å delta på masterclassene. En stipendiat kan be om masterclass på alle artiklene i avhandlingen (men ikke på en gang).

Prosesseminar:

Forberedelser og praktisk informasjon

En NAFOL-stipendiat kan be om et prosesseminar når manuset er 75–95 % klart. Kandidaten får da et 2 timers seminar om sitt prosjekt. Seminaret legges i tilknytning til et NAFOL-seminar slik at andre NAFOL-stipendiater kan være tilhørere. En opponent foreslås av kandidaten i samråd med kandidatens veileder. NAFOLs daglige leder godkjenner valget av opponent og sørger for at honorar utbetales til opponenten. Eventuell reise betales også av NAFOL (innenfor rimelige avstander). En av stipendiatens veiledere kan være tilhører på seminaret og få reisen betalt av NAFOL. Manus sendes til opponenten og daglig faglig leder i NAFOL to uker før seminaret.

Format på prosesseminaret

Varighet: inntil 2 timer. Koordinator eller daglig leder ønsker velkommen og presenterer kandidat og opponent. Seminaret innledes med at kandidaten presenterer avhandlingen (10–15 min). Deretter har kandidat og opponent en samtale om avhandlingen, der opponenten legger fram sine vurderinger og forbedringsforslag. Kandidaten har mulighet til å stille spørsmål underveis. Etter samtalen åpnes det for spørsmål fra tilhørerne.