Styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Tiltakene kan for eksempel være å:

 • arbeide med felles publiseringsprosjekt
 • skape og arrangere forskningsdager
 • jobbe med proposal til symposium eller lignende

Kriterier:

 • Det må søkes som gruppe som består av minst tre personer tilknyttet NAFOLs nettverksinstitusjoner.
 • I gruppen må det være deltakere fra minst to, helst flere, av NAFOLs nettverksinstitusjoner.
 • Tiltaket må settes i verk og fullføres innen utgangen av året søknaden blir godkjent.
 • En kort rapport skal sendes NAFOL i etterkant av aktiviteten.

Søknaden må inneholde:

 • Deltakernes navn, institusjoner og eventuell kulltilhørighet, samt informasjon om hvordan søkerne står sammen om tiltaket.
 • En klar presentasjon av tiltaket.
 • Formål og forventet utbytte av tiltaket.
 • Begrunnelse for hvorfor tiltaket vil være til nytte for lærerutdanningene og skape nytenking og eller styrkede nettverksrelasjoner.
 • Nøyaktig budsjett for bruken av den omsøkte summen og eventuell egenandel.

MERK: Midlene kan ikke brukes til støtte av ph.d.-kurs på nettverksinstitusjonene eller til ekstra overnattinger i forbindelse med konferanser (for eksempel skriveseminar i for/etterkant av en konferanse).

Søknadene behandles forløpende av daglig ledelse i NAFOL.

Søknaden sendes til: post@nafol.net

Slik vurderes søknadene:

Styret vedtar hvor mange søknader som kan bli innfridd per år:

 • Det kan gis inntil 50 000 kr per tiltak.
 • Søknadene vil bli vurdert og prioritert ut fra prosjektets kvalitet, nytte for lærerutdanningene, nettverksbygging, nytenkning og innovativt potensial.