Spring School 2017

Papirbredden. foto: Rune Generiussen8. – 10. mai

Sted: Drammen, Høgskolen i Sørøst-Norge «Papirbredden»

Påmeldingen er stengt

NB! Endringer i programmet kan forekomme

Mandag 8.mai

Rom: A 2503 2. etasje                                                                                                                          

11:00-11:30 Velkommen ved Thomas Moser og Kari Smith. Kunstnerisk innslag

11:30-12:00 Møte i kullene. Kullene har eget program resten av dagen.

Kull 5

Rom: U 2502 2. etasje

Universitetsskoleprosjektet v/ førsteamanuensis Lise Vikan Sandvik (NTNU)

NTNU har i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune tre universitetsskoler tilknyttet lærerutdanningen. Lise har vært med siden oppstarten, sittet i arbeidsutvalget og forsker på modellen.

Kull 6

Rom: A 2503 2. etasje

Velkommen, status prosjekter v/Kari Smith og studentene

Kull 7

Rom: U 4505 4. etasje

Ut i verden. Tips fra studenter som har planlagt utenlandsopphold. Tips om konferanser.

Kull 8

Rom: M 6302 6. etasje

Velkommen v/ professor Kari Søndenå. Status for prosjekta og spørsmål.

12:00-13:00 Lunsj i cafeen 1. etasje                                                                                         

13:00-17:00 Møte i kullene

Kull 5

13.00-13.45 Masterclass:

  • Jannike Ohrem Bakke møter førsteamanuensis Lise Vikan Sandvik (NTNU). Rom: M 5314 5. etasje
  • Elisabeth Iversen møter møter førsteamanuensis Majken Korsager (Naturfagsenteret) Rom: M 6302 6. etasje

14.00-14.45 Masterclass:

  • Ingrid Jakobsen møter professor Eva Maagerø (Høgskolen i Sørøst-Norge) Rom: M 5314 5. etasje
  • Camilla Wiig møter førsteamanuensis Kristin Helstad (Universitetet i Oslo) Rom:  M 6302 6. etasje

15.00-16.30 Prosesseminar Torhild Høydalsvik. Opponent: Sølvi Mausethagen (Høgskolen i Oslo og Akershus) Rom: 5314 5. etasje

Kull 6

Rom: U 4505 4. etasje

13.00-13.45 Masterclass: Elizabeth Oltedal møter John Vinge (Norges musikkhøgskole)

14.00-14.45 Masterclass: Øystein Kvinge møter professor emeritus Thorolf Krüger (Høgskulen på Vestlandet)

15.00-16.30 Spørsmål, utfordringer dere møter. Idemyldring i plenum. Gruppearbeid etter tema
Oppsummering i plenum.

16.30-17.00 Seminarer 2017 Oppgave- sammenlikne ph.d.-avhandlinger. Informasjon og spørsmål.

Kull 7

Rom: Comfort Hotel Union Brygge

13.00-15.00 Grupper tilbakemelding tekst. 4 grupper.

15.15-16.00 Masterclass:

  • Ingfrid Veka møter førsteamanuensis Ingrid Reite Christensen (Høgskolen i Sørøst-Norge) Rom: Comfort Hotel Union Brygge
  • Anne Grete Kaldahl møter professor emerita Frøydis Hertzberg (Universitetet i Oslo) Rom: U 2502 2.etasje

16.15-17.00 Masterclass:

  • Kari Nergaard møter førsteamanuensis Karin Hognestad (Høgskolen i Sørøst-Norge) Rom: U 2502 2.etasje
  • Ellen Nesset Mælan møter professor Janne Madsen (Høgskolen i Sørøst-Norge) Rom: Comfort Hotel Union Brygge

 

Kull 8

Rom: A 5508

13.00-14.00 Tidlegare NAFOL-student, førsteamanuensis Tony Burner (Høgskolen i Sørøst-Norge), deler erfaringar og gode råd.

14.15-15.00 Kva kan «doctorateness» innebære? Dette spørsmålet inngår i diskusjonar om kva som skal vektleggast i eit doktorgradsarbeid og har mange ulike svar. Kva som rører seg i slike diskusjonar kan vere eit godt utgangspunkt for medvit om korleis ein forstår eige doktorgradsarbeid, og ikkje minst for ein samtale med rettleiarar om dette. Innleiing ved Kari Sø.

15.15–16.45 Arbeid med problemformulering. Presentasjon og diskusjon i mindre grupper. Sjå eige oppdrag for forarbeid.

16.45–17.00 Oppsummering av dagen for kull 8

Resten av kvelden står til fri disposisjon.

Tirsdag 9. mai

Rom: A 2503 2. etasje

09:00-10:30 Transforming Teacher Education: Reconfiguring the Academic Work. Ved professor Viv Ellis (Kings College, London). Chair: Kari Smith

10:30-10:45 Pause

10:45-12:00 Norsk lærerutdanning i dag og i fremtiden – 20 min. presentasjon, så diskusjon. Barnehageforskning i Norge – aktuell utvikling: Thomas Moser (Høgskolen i Sørøst-Norge). GLU: Knut Steinar Engelsen (Høgskulen på Vestlandet). Trinn 8-13: Marit Ulvik (Universitetet i Bergen). Chair: Eirik Aarskog (kull 7)

12:00-13:00 Lunsj i cafeen 1. etasje

13:00-14:30 Gruppediskusjoner (10 personer per gruppe). Lærerutdanningen i det 21. århundre. Hva bør endres? Chairs: Tanja Walla (kull 5), Ingrid Jakobsen (kull 5), Joakim Evensen Hansen (kull 6), Vibeke Øie (kull 6), Svein Heddeland (kull 7), Jannike Hegdal Nilssen (kull 7), Elena Merzliakova (kull 8), Kristin Skutlaberg (kull 8)

14:30-15:00 Pause

15:00-15:30 Summaries from tables (posters are explained by chairs). Chair: Kari Smith

15:30-16:30 Teacher education for the 21st century in a global perspective. Ved professor Viv Ellis (Kings College, London).

18.30 Vi møtes ved Comfort Hotel Union Brygge og går opp til Spiralen i fellesskap. Turen opp tar ca. 1 time. De som ikke ønsker å gå må selv ordne transport.

19:30 Middag oppe på Spiralen. 

Onsdag 10. mai

Rom: A 2503 2. etasje

09:00-11:00 Partnerships in teacher education. Presentations and debate. Ved professor Elin Eriksen Ødegaard (Høgskulen på Vestlandet), rådgiver Tove Seiness Hunskaar (Universitetet i Oslo) og professor Kari Smith (NTNU). Chair: Ola Øien (kull 7) og Torhild Høydalsvik (kull 5)

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 Møte i kullene og oppsummering

Kull 5

Rom: U 2502 2. etasje

Masterclass

Lena Dahl møter førsteamanuensis Reidar Säfvenbom (Norges idrettshøgskole)

Kull 6

Rom: U 4502 4. etasje

Current trends in international teacher education research and the Norwegian context v/Kari Smith

Kull 7

Rom: U 5110 5. etasje

Oppsummering og veien videre + aktuelle konferanser

Kull 8

Rom: S 5617 5. etasje

Oppsummering

12:00-12:15 Plenary conclusion Rom: A 2503                         

12:15-13:15 Lunsj i cafeen 1. etasje                                                                                       

13:15 Departure                                                                             

Top