Seminar 12 Trondheim

14. februar 2019

Sted: NTNU Trondheim, campus Kalvskinnet

Påmeldingen er åpen Påmeldingsfrist: 31. januar

Rom: LY23 2. etasje Lysholm

11.00–11.15 Velkommen, informasjon v/ Marit Ulvik og Kari Smith

11.15–12.00 Masterclass: Tove Sommervold møter May Britt Postholm

  • Fokus på metodekapittelet i en monografi

12.00–12.45 Lunsj

12.45–14.15 Prosesseminar: Liv Gardsjord møter Anne-Mette Bjørgen

  • Artikkelbasert avhandling som belyser digitale ferdigheter i samfunnsfag på ungdomstrinnet

14.30–15.15 Masterclass: Svein Heddeland møter Henning Fjørtoft

  • Fokus på kapittel som presenterer litteraturgjennomgangen i en monografi

15.15–15.30 Pause

15.30–16.00 Forberedelse til levering og disputas v/ Kristian Nødtvedt Knudsen