Regjeringen vil videreføre NAFOL

Tatt fra Regjeringens «Lærerløftet» 2014.

«NAFOL ble opprettet i 2010 i regi av forskningsprogrammet PRAKUT for å utvikle kompetansen i lærerutdanning. NAFOL har fått positiv evaluering, og lærerutdanningene har allerede nytt godt av dette tiltaket, i form av flere ansatte med doktorgrad og mer kunnskap på kandidatenes forskningsområder. Regjeringen vil, via Forskningsrådet, videreføre finansieringen av NAFOL ut over den opprinnelige perioden (2010–2016).» (s. 44)

«På sikt er det sannsynlig at de to forskerskolene [NAFOL og Nated] vil kunne føre til en heving av kvaliteten på norsk utdanningsforskning, mer forskningskompetanse og mer erfaring i å jobbe sammen i grupper på tvers av fag og pedagogikk.» (s. 44)

Side 46, punkt 5.5. Tiltak: «Regjeringen vil, via Forskningsrådet, videreføre finansieringen av NAFOL utover den opprinnelige perioden (2010–2016)».

Top