NAFOL utvikler internasjonalt samarbeid om forskerkurs

PLU 8016 Ethnography and narrative methods ble gjennomført høsten 2014 med samlinger i Trondheim og Reykjavik. Her følger noen bilder fra en øvelse i etnografiske feltnotater ut fra kunstbilder ved Kjalvarstadir kunstmuseum i Reykjavik.

Foto: Anna-Lena Østern

Top