Økonomiske støtteordninger ved utenlandsopphold

I løpet av fireårsperioden ved forskerskolen kan du som NAFOL-student totalt få inntil 70 000 kr i reisestøtte i forbindelse med utenlandsopphold ved et universitet, som del av ditt eget forskningsprosjekt. Innenfor de 70 000 kr kan det søkes om støtte til inntil to utenlandsopphold.

Du kan ikke søke støtte for kortere utenlandsopphold enn 1 måned. Da er støtten inntil 20 000 kr.

Du kan ikke søke om støtte for lengre utenlandsopphold enn 6 måneder. Da er støtten inntil 70 000 kr.

 

Utenlandsopphold i en måned:               inntil 20 000 kr

Utenlandsopphold i to måneder:            inntil 30 000 kr

Utenlandsopphold i tre måneder:          inntil 40 000 kr

Utenlandsopphold i fire måneder:         inntil 5o 000 kr

Utenlandsopphold i fem måneder:        inntil 60 000 kr

Utenlandsopphold i seks måneder:       inntil 70 000 kr

Retningslinjer ved søknad om støtte til utenlandsopphold (doc-fil)

Søknad om reisestøtte sendes til Anna Synnøve Hovstein minst tre måneder før planlagt reise. 
Når støtten er innvilget, blir beløpet overført til institusjonen der du er ansatt, og du må følge institusjonens regler for dokumentasjon av utgifter.

Skolepenger

Noen universiteter krever forholdsvis store summer i «skolepenger» for stipendiater som skal ha opphold som gjesteforskere ved deres universitet. Det er mulig å søke NAFOL om støtte til dekning av slike utgifter i tillegg til summene som er oppgitt over.  Hvilken sum som må betales for å kunne være gjesteforsker ved det enkelte universitet må dokumenteres av den institusjonen som skal besøkes, og legges ved de øvrige papirene som kreves ved søknad om støtte til utenlandsopphold.

Top