Økonomiske støtteordninger ved deltakelse på NAFOL-seminar

Bestille reise og opphold
Alle NAFOL-studenter må opprette en egen profil hos Berg-Hansen. I profilen må du registrere et kredittkort. Dette gjør du her.

Reise og opphold ordnes av hver enkelt ved å henvende seg til reisebyrået Berg-Hansen: grupper.trondheim@berg-hansen.no eller telefon: 73 10 47 17 /73 10 47 18.

Du skal ikke bestille reise på andre måter, NAFOL tar ikke imot reiseregninger.

Når du bestiller på denne måten vil utgiftene bli belastet NAFOL direkte, og du slipper å sende reiseregning til NAFOL. Øvre grense for dekning av reise og overnatting er 6 000 kr per seminar. Av økonomiske årsaker oppfordrer vi deg likevel til å bestille reise tidlig og at du velger billige alternativer blant fly- /togbilletter.

NAFOL refunderer utgifter til flybuss, flytog etc. samlet én gang per år dersom din institusjon sender en faktura til NAFOL (nærmere informasjon blir sendt til nettverksinstitusjonene hvert år ved årets slutt). Du må følge reglene til din institusjon for dokumentasjon av utgifter. Det gis 1000 kr per samling/ student.

Avbestilling av reise og opphold

Studentene vil selv bli belastet av reisebyrået for reise og opphold ved avbestilling. Dersom du ønsker å få refundert dette er det en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap.

Regler for overnatting:

NAFOL dekker overnatting mellom seminardagene, men dekker ikke overnatting i forkant/etterkant av seminaret.

Unntakene er:

  • dersom du må reise dagen før for å komme frem i tide, kan en ekstra natt bestilles på NAFOLs regning
  • dersom seminaret starter før klokken 11.00, kan en ekstra natt bestilles på NAFOLs regning

Skrivegrupper som arrangeres i forkant/etterkant av seminaret gir ikke rett til ekstra overnatting på NAFOLs regning.