Økonomiske støtteordninger ved deltakelse på NAFOL-konferanse

Bestille reise og opphold
Alle NAFOL-studenter må opprette en egen profil hos Berg-Hansen. I profilen må du registrere et kredittkort. Dette gjør du her.

Reise og opphold ordnes av hver enkelt ved å henvende seg til reisebyrået Berg-Hansen: grupper.trondheim@berg-hansen.no eller telefon: 73 10 47 17 /73 10 47 18.

Du skal ikke bestille reise på andre måter, NAFOL tar ikke imot reiseregninger.

Når du bestiller på denne måten vil utgiftene bli belastet NAFOL direkte, og du slipper å sende reiseregning til NAFOL. Konferansen ligger normalt i tilknytning til et NAFOL-seminar, slik at samlingen vil strekke seg over 3 dager. Maksimal støtte er derfor 8 000 kr.

NAFOL refunderer utgifter til flybuss, flytog etc. samlet én gang per år dersom din institusjon sender en faktura til NAFOL (nærmere informasjon blir sendt til nettverksinstitusjonene hvert år ved årets slutt). Du må følge reglene til din institusjon for dokumentasjon av utgifter. Det gis 1000 kr per samling/ student.

Avbestilling av reise og opphold

Studentene vil selv bli belastet av reisebyrået for reise og opphold ved avbestilling. Dersom du ønsker å få refundert dette er det en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap.