Økonomiske støtteordninger

Ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL får dekket reise og opphold for å kunne delta på NAFOLs seminarer og konferanser.

I tillegg kan en få økonomisk støtte for:

  • Deltakelse med paper på internasjonale konferanser
  • Utenlandsopphold ved et universitet

Økonomiske støtteordninger gis bare innenfor de fire årene man er student i NAFOL. 

Les mer om rutinene i undermenyen Ph.d.-stipendiat > Økonomiske støtteordninger > …..