Opptak

Hva kan NAFOL tilby?

NAFOL er et organisert tilbud i tillegg til, og i samarbeid med, ditt ordinære doktorgradsløp. NAFOL ønsker å gi ph.d.-studenter med prosjekter innenfor lærerutdanning og skole en tettere, mer systematisk og målrettet oppfølging.

Tilbudet består av ph.d.-kurs, samlinger, konferanser, veilederopplæring og utenlandsopphold. Det vil være mulig å søke om økonomisk støtte til deltakelse på de nevnte aktivitetene i løpet av stipendiatperioden.

Les mer

Hvordan søke opptak?

NAFOL gjør opptak til forskerskolen en gang i året. Søknadsfristen for opptak til kull 9 var 1. desember 2017.

Opptaket gjøres medio januar 2018. Ved stor etterspørsel og mange kvalifiserte søkere, vil NAFOL ta opp to kull i januar 2018.

Første samling for kull 9 vil finne sted i Trondheim 21.-22. mars (uke 12) 2018. Sett av datoene dersom du har søkt.

Utlysningstekst og opptakskriterier finner du her: Utlysningstekst 2017-18 kull 9 (pdf-fil)

Last ned vedlegg til søknaden: Bekreftelse fra egen institusjon på godkjent deltakelse i NAFOL (pdf-fil)

Ønsker du utfyllende opplysninger om NAFOL eller opptaket, kan du henvende deg til daglig faglig leder for forskerskolen, Kari Smith eller forskerskolens administrasjon.