Opptak

Hva kan NAFOL tilby?

NAFOL er et organisert tilbud i tillegg til, og i samarbeid med, ditt ordinære doktorgradsløp. NAFOL ønsker å gi ph.d.-studenter med prosjekter innenfor lærerutdanning og skole en tettere, mer systematisk og målrettet oppfølging.

Tilbudet består av ph.d.-kurs, samlinger, konferanser, veilederopplæring og utenlandsopphold. Det vil være mulig å søke om økonomisk støtte til deltakelse på de nevnte aktivitetene i løpet av stipendiatperioden.

Les mer

 

 

Hvordan søke opptak?

Informasjon om kull 9 med opptak i januar 2018 kommer.

NAFOL gjør opptak til forskerskolen en gang i året. Søknadsfristen for opptak til kull 8 var 1. desember 2016. Opptaket gjøres medio januar 2017, med første samling for det nye kullet i løpet av mars 2017.

Utlysningstekst og opptakskriterier finner du her: Utlysningstekst 2016-17 kull 8 (pdf-fil)

Spørsmål om opptak rettes til Anna Synnøve Hovstein.