Seminar 8 Oslo

6.–7. november 2019

Sted: OsloMet, Pilestredet

Påmelding til seminar 8. Påmeldingsfrist: onsdag 25. september.

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Onsdag 6. november

Rom: Clara Holst hus, Pilestredet 46, (nærmere informasjon kommer)

11.00–11.15 Velkommen v/ representant OsloMet, daglig leder i NAFOL Kari Smith

  • Kunstnerisk innslag

11.15–12.15 PLENUM: The Politics of Teacher Education v/ professor Jean Murray (University of East London)

12.15–13.15 Lunsj

13.15-15.30 GRUPPER: Tilbakemelding på oppgaver

  • Oppgave: Skriv et litteratursammendrag på engelsk

15.30–16.15 Pause

16.15–17.15 PLENUM: Writing for Publicatoin v/ Dr. Elin Vanassche (KU Leuven)

17.15–18.30 Pause – tilbake til hotellet

18.30 Kulturaktivitet i Oslo

19.30 Middag

Torsdag 7. november

Rom: Katti Anker Møllers hus, Pilestredet 50, og Pilestredet 35 (nærmere informasjon kommer)

09.00–10.30 PLENUM: How to write a literature review v/ professor Jean Murray (University of East London) og Dr. Elin Vanassche (KU Leuven)

10.30–10.45 Pause

10.45–11.45 PLENUM: Studies of the Teaching Profession, Teacher Education and Education Policy v/ professor Tine Prøitz (Unversitetet i Sørøst-Norge)

11.45–12.30 Lunsj

12.30–13.45 PLENUM: Teacher Education Research v/ Dr. Elin Vanassche (KU Leuven)

13.45–14.00 Pause

14:00 – 15:30 KULLVIS: Kullvis aktivitet og avslutning

Top