Seminar 7 Trondheim

27.–28. august 2019

Sted: NTNU Trondheim Campus Kalvskinnet. Informasjon om parkering ved NTNU campus Kalvskinnet.

Elektronisk påmelding. Påmeldingsfrist: torsdag 4. juli.

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Tirsdag 27. august

11.00–11.30 Kullvis

  • Kull 9A: Velkommen v/ professor Eva Maagerø (Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Kull 9B: Velkommen v/ professor Henning Fjørtoft (NTNU)

11.30–12.30 PLENUM: Skrive en avhanding del 1 v/ professor Sven-Erik Hansén (Åbo Akademi)

12.30–13.30 Lunsj

13.30–14.15 Skrive en avhandling del 2 v/ professor Sven-Erik Hansén (Åbo Akademi)

14.15–14.30 Pause

14.30–16.30 Tilbakemelding på tekster i grupper v/ professor Eva Maagerø (Universitetet i Sørøst-Norge), professor Henning Fjørtoft (NTNU), professor Sven-Erik Hansén (Åbo Akademi), flere navn kommer

16.30–16.45 Pause

16.45–17.30 Kullvis aktivitet

18.30 Middag – og utflukt

Onsdag 28. august

09.00–10.45 PLENUM: Skrive en avhanding del 2 v/ professor Sven-Erik Hansén, Åbo Akademi

10.45–11.00 Pause

11.00–11.30 GRUPPER: Diskusjon av Hansens innlegg

11.30–12.00 Oppsummering i plenum

12.00–13.00 Lunsj

13.00–14.30 PLENUM: Skrive en kronikk v/ Kjell Ivar Myhr (Adresseavisa)

14.30–14.45 Pause

14.45–15.30 Kullkoordinator har innlegg

15.30–16.00 PLENUM: Oppsummering og avslutning v/ professor Eva Maagerø (Universitetet i Sørøst-Norge) og professor Henning Fjørtoft (NTNU)

Top