Seminar 2 Bakkenteigen

25. – 26. april 2018

Sted: Bakkenteigen, Høgskolen Sørøst-Norge Campus Vestfold. Raveien 215.
Slik kommer du deg til Bakkenteigen

Elektronisk påmelding. Påmeldingsfrist: torsdag 22. mars

NB! Endringer i programmet kan forekomme

Onsdag 25. april

11.00 – 11.30 PLENUM: Velkommen v/ kullkoordinatorene Eva Maagerø (Høgskolen Sørøst-Norge) og Henning Fjørtoft (NTNU) og Kari Smith

11.30 – 12.30 PLENUM: Etikk og forskning- Hvordan utfordrer de hverandre? v/ professor Sven Arntzen (Høgskolen Sørøst-Norge)

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 15.30 GRUPPER: Presentasjon av forskningsspørsmål (oppgave) i grupper og peer feedback v/ kullkoordinatorene, Kari Smith med flere

15.30 – 16.00 Pause

16.00 – 17.00 PLENUM: Sosialsemiotikk og sosiokulturell læringsteori v/ professor Eva Maagerø (Høgskolen Sørøst-Norge)

18.00 Kulturelt og middag

Torsdag 26. april

09.00 – 10.15 PLENUM: Hva har NAFOL betydd for meg? v/ professor Tony Burner, NAFOL-alumni, (Høgskolen Sørøst-Norge)

10.15 – 10.30 Pause

10.30 – 12.00 PLENUM: Teacher education research v/ professor Ruben Vanderlinde (Ghent university – Belgia)

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 15.30 PLENUM: Quantitative research in teacher education v/ Ruben Vanderlinde  (Ghent university – Belgia)

15.30 – 16.00 KULLVIS: Avslutning v/ kullkoordinatorene Eva Maagerø (Høgskolen Sørøst-Norge) og Henning Fjørtoft (NTNU)

 

Påmeldingsskjema