Seminar 9 Trondheim

21.–22. mars 2019

Sted: NTNU Trondheim, campus Kalvskinnet. Informasjon om parkering.

Elektronisk påmelding. Påmeldingsfrist: 17. februar

Rom: LY44 4. etasje Lysholm

Torsdag 21. mars

11.00–11.30 Velkommen, praktisk informasjon v/ Catrine T. Halås og Kari Smith

11.30–12.15 American Education, including Ph.D. education- Challenges and values v/ professor Kathy Schutz, Dean of the School of Education, University of Colorado, Boulder

12.15–13.00 Lunsj

13.00–15.00 Tilbakemelding på oppgaver i grupper: Tekst skrevet på engelsk (metodedelen) v/ Kathy Schutz, Catrine T. Halås, Kari Smith, Anna-Lena Østern

15.00–15.30 Pause

15.30–16.15 Masterclass/es: Meld inn ønske om Masterclass til Catrine T. Halås

18.00 Guidet tur på Ringve

Ca. 19.00 Middag på Ringve

Fredag 22. mars

09.00–10.00 Profesjonsteori del 1 v/ professor Paul Otto Brunstad, NLA

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Profesjonsteori del 2 v/ professor Paul Otto Brunstad, NLA

11.15–11.45 Uformell gruppediskusjon: Relevansen av teorien i avhandlingen? Chair: Catrine T. Halås

11.45–12.45 Lunsj

12.45–13.45 Teacher Education in Tumultuous Times v/ professor Kathy Schutz, University of Colorado, Boulder

13.45–14.00 Pause

14.00–15.30 Praktisk-etiske aspekter ved formidling. Hva bør vi vite? v/ professor Tone Pernille Østern, NTNU

15.30 Oppsummering og informasjon om Summer School v/ Catrine T. Halås og Kari Smith

Top