Seminar 7 Vasa

19. – 20. september 2018

Sted: kommer

Påmeldingen er stengt

Last ned egenerklæringsskjema for utenlandsseminar (docx-fil) Sendes til: post@nafol.net og postmottak@su.ntnu.no

NB! Endringer i programmet kan forekomme

Onsdag 19. september

09.00 – 09.45 Velkommen, kunsterisk innslag, litt om Vasa og universitetet, praktisk informasjon v/ Catrine T. Halås, Kari Smith og representant fra Vasa

09.45 – 11.15 Skrive en avhandling Del 1 v/ professor Sven Erik Hansén fra Åbo Akademi

11.45 – 12.15 Summing i grupper om Hansén sitt innlegg

12.15 – 13.15 Lunsj

13.15 – 15.30 Gruppearbeid: Presentere tekst*. Gruppene ledes av Catrine T. Halås, Kari Smith, Sven Erik Hansén, Strøm, mfl.

15.30 – 16.00 Pause

16.00 – 17.00 Fagdidaktisk forskning- eller analyse av NAFOL-prosjekter v/ professor Anna-Lena Østern fra NTNU

17.00 – 18.30 Sosial aktivitet

18.30 Middag

Torsdag 20. september

09.00 – 10.00 Masterclass: Ledig Meld inn ønske om masterclass til Catrine T. Halås innen 10. august

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 12.00 Gruppearbeid: Mitt universitet, mitt prosjekt og mitt hjemsted

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 15.00 Skrive en avhandlingen Del 2 v/ professor Sven Erik Hansén fra Åbo Akademi

15.00 – 15.30 Pause

15.30 – 17.00 Finsk skole og lærerutdanning v/ Professor Michael Uljens fra Åbo Akademi

17.30 – 18.30 See Vasa

18.30 Middag

Fredag 21. september

09.00 – 10.00 Master class: Ledig Meld inn ønske om masterclass til Catrine T. Halås innen 10. august

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.30 Profesjonsutøvelse som kunnskapsreflektert praksis v/ Catrine T. Halås

11.30 – 12.00 Oppsummering

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 Avreise

*Write a text of about 4-5 pages as a literature review for your dissertation. Frist: 1. september. Sendes catrine.t.halas@nord.no og post@nafol.net