Seminar 7 Vasa

19. – 20. september 2018

Sted: Åbo Akademi i Vasa

Påmeldingen er stengt

Last ned egenerklæringsskjema for utenlandsseminar (docx-fil) Sendes til: post@nafol.net og postmottak@su.ntnu.no

NB! Endringer i programmet kan forekomme

Onsdag 19. september

Rom: D402

09.00–09.45 Velkommen, kunstnerisk innslag, litt om Vasa og universitetet, praktisk informasjon v/ Catrine T. Halås, Kari Smith og representant fra Vasa

09.45–11.15 Skrive en avhandling Del 1 v/ professor Sven Erik Hansén fra Åbo Akademi

11.15–11.30 Pause

11.30–12.00 Summing i grupper om Hansén sitt innlegg

12.00–13.00 Lunsj

13.00–15.00 Gruppearbeid: Presentere tekst*. Gruppene ledes av Halås, Aspfors, Smith, Hansén, Strøm, Østern. Rom: D402, D404, D405, D406, D508, D701

15.00–15.30 Pause

15.30–16.30 Analyse av NAFOL-prosjekter v/ professor emerita Anna-Lena Østern fra NTNU

17.30 Transport til hotellet til Hansén sitt landsted med middag

Torsdag 20. september

Rom: D402

09.00–10.15 Novice teachers and research based teacher education, inkludert diskusjon v/ professor Jessica Aspfors fra Nord universitet

10.15–10.30 Pause

10.30–12.00 Gruppearbeid: Mitt universitet, mitt prosjekt og mitt hjemsted v/studentene. Rom: D402,D404, D405, D406, D508, D701

12.00–13.00 Lunsj

13.00–15.00 Skrive en avhandlingen Del 2 v/ professor Sven Erik Hansén fra Åbo Akademi

15.00–15.30 Pause

15.30–17.00 Teoretiska utgångspunkter för skolpedagogisk forskning – icke-affirmativ teori som relationell pedagogik v/ professor Michael Uljens fra Åbo Akademi

Se Vasa (fritid)

19.00 Fellesmiddag med ph.d.-stipendiatene fra Åbo Akademi, Faros Restaurant Ship

Fredag 21. september

Rom: D402

09.00–10.00 Self studies in teacher education v/ professor Kari Smith fra NTNU

10.00–10.15 Pause

10.15–11.30 Profesjonsutøvelse som kunnskapsreflektert praksis v/ førsteamanusensis Catrine T. Halås fra Nord universitet

11.30–12.00 Oppsummering og farvel v/ kullkoordinator Catrine T. Halås og Kari Smith

12.00–13.00 Lunsj

13.00 Avreise

*Write a text of about 4-5 pages as a literature review for your dissertation. Frist: 1. september. Sendes catrine.t.halas@nord.no og post@nafol.net

Top