Seminar 6 Oslo

3. – 4. mai 2018

Sted: Norges musikkhøgskole (NMH), Slemdalsveien 11

Påmeldingen er stengt

NB! Endringer i programmet kan forekomme

Torsdag 3. mai

11.00 – 11.30 Velkommen, kunstnerisk innslag, og praktisk informasjon v/ Kari Søndenå, Kari Smith, representant fra NMH

11.30 – 12.30 Narrative research v/ professor Geert Kelchtermans fra KU Leuven (BE)

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 16.00 Grupper: presentere tekst* Gruppene ledes av Kari Søndenå, Kari Smith, Geert Kelchtermans, mfl. fra NMH

16.00 – 16.30 Pause

16.30 – 17.30 Teachers’ professional development v/professor Geert Kelchtermans

17.30 – 18.00 Konsert

18.30 Middag

Fredag 4. mai

09.00 – 10.30 Pedagogisk, didaktisk og praktisk  arbeid i musikkutdannelsen v/ professor Øivind Varkøy, NMH

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.45 Mixed methods v/ førsteamanuensis og NAFOL-alumni Jon Helge Sæthre, NMH

11.45 – 12.45 Lunsj

12.45 – 14.15 Politisk satsing på barnehage/skole- paneldebatt og spørretime v/ Kent Gudmundsen, Stortingsrepresentant fra Høyre, Fraksjonsleder og 1.nestleder UF-komiteen

14.15 – 15.00 Pause

15.00 – 15.45 Grupper: Sharing and caring relatert til ditt prosjektet

15.45 – 16.00 Oppsummering og farvel v/ Kari Søndenå

*Skriv en tekst på engelsk på ca. 4 sider om en lærerutdanner du respekterer. Hvilken profesjonsteori vil du si personen representerer? Frist: fredag 20. april