Seminar 3

12. – 13. september 2017

Sted: NTNU, Campus Moholt

Elektronisk påmelding. Påmeldingsfrist: søndag 16. juli.

NB! Endringer i programmet kan forekomme

Tirsdag 12. september

11:00 – 11:15 PLENUM:Velkommen – praktisk informasjon v/ lullkoordinator Kari Søndenå

11:15 – 12:30 PLENUM: Artikkelskriving v/ professor Kari Smith, NTNU

12:30 – 13:15 Lunsj

13:15 – 15:45 GRUPPEARBEID: Plasser prosjektet ditt inn i den aktuelle tematikken, innenfor utdanningsdiskusjon og forskningsaktualitet ca. 4 sider (fire grupper) v/ Søndenå, Smith, Postholm

15:45 – 16:15 Pause

16:10 – 17:15 PLENUM: Kunstens potensial i dybdelæring v/ professor Anna-Lena Østern, NTNU

 

17:30 – 18:30 Middag. Sted kommer.

18:30 -> Sosial aktivitet

Onsdag 13. september

09:00 – 09:30 PLENUM: Presentasjon av poster på konferanse v/ professor Kari Smith, NTNU

09:30 – 12:00 PLENUM: Lage Poster (Formidling) v/ dosent Alex Strømme, NTNU

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:30 PLENUM: Skoleforskning-utvikling v/ professor May Britt Postholm, NTNU

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 15:30 Veiledning- hva søker dere etter hos en veileder?

15:30 – 16:00 PLENUM: Oppsummering