Kull 8

Her vil det komme en oversikt over kull 8 med navn, bilde, tilhørighet og prosjektsammendrag.

Lars Bjørke

Høgskolen i Innlandet

Læring i kroppsøving – et aksjonsforskningsprosjekt på mellomtrinnet

×
Lars Bjørke

Lars Bjørke

Høgskolen i Innlandet

Anne-Mette Færøyvik Karlsen

Universitetet i Stavanger

Lesson Study og muntlighet i klasserommet.

×
Anne-Mette Færøyvik Karlsen

Anne-Mette Færøyvik Karlsen

Universitetet i Stavanger

Ola Buan Øien

Nord universitet

Musikkpedagogisk mangfold - en profesjonpraksis i bevegelse

×
Ola Buan Øien

Ola Buan Øien

Nord universitet

Kathrine Moen

Nord universitet

Utvikling av «det nye vi» i barnehagen? En studie av samspillet mellom verdier i en kulturelt mangfoldig barnehages praksis.

×
Kathrine Moen

Kathrine Moen

Nord universitet

Marion Gimsøy Stavsøien

NTNU

Litteraturfaglig praksis på ungdomstrinnet.

×
Marion Gimsøy Stavsøien

Marion Gimsøy Stavsøien

NTNU

Sissil Lea Heggernes

Høgskolen i Oslo og Akershus

Developing Pupils’ Intercultural Communicative Competence through Literature

×
Sissil Lea Heggernes

Sissil Lea Heggernes

Høgskolen i Oslo og Akershus

Oda Heidi Bolstad

Høgskulen på Vestlandet

Teaching for mathematical literacy

×
Oda Heidi Bolstad

Oda Heidi Bolstad

Høgskulen på Vestlandet

Hanna Zdziarska Slabikowska

Høgskolen i Sørøst-Norge

Elevers utfordringer med variabelbegrepet i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole

×
Hanna Zdziarska Slabikowska

Hanna Zdziarska Slabikowska

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kristin Belt Skutlaberg

NLA Høgskolen

Skoleledelse i krevende uforutsette hendelser

×
Kristin Belt Skutlaberg

Kristin Belt Skutlaberg

NLA Høgskolen

Lovise Søyland

Høgskolen i Sørøst-Norge
×
Lovise Søyland

Lovise Søyland

Høgskolen i Sørøst-Norge

Øyvind Wiik Halvorsen

Universitetet i Bergen

Nye forventningar og vilkår i vidaregåande skule? - norsklærarar og norskfaget som eit kontekstualisert empirisk case

×
Øyvind Wiik Halvorsen

Øyvind Wiik Halvorsen

Universitetet i Bergen

Elena Merzliakova

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Grenseoverskridende dialoger i barnehages kontekst: konstruksjoner av læringsbegrepet i Nord-Norge og Nord-Russland

×
Elena Merzliakova

Elena Merzliakova

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merete Mortensen

Høgskolen i Sørøst-Norge

På jakt etter danningens kår i barnehagen

×
Merete Mortensen

Merete Mortensen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Nina Kristin Fallingen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Økoliteracy i lærerutdanningen i Kunst og håndverk

×
Nina Kristin Fallingen

Nina Kristin Fallingen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Anna-Maria Helena Stenseth

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Steds- og tidsdimensjoner i utdanning

×
Anna-Maria Helena Stenseth

Anna-Maria Helena Stenseth

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Ingrid Bjørkøy

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Betydningen av musisk kommunikative aspekter i pedagogisk ledelse og interaksjon med de yngste barna i barnehagen

×
Ingrid Bjørkøy

Ingrid Bjørkøy

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Ingvill Bjørnstad Åberg

Nord universitet

Det fleirtydige mangfaldsomgrepet i skulen – kritiske undersøkingar.

×
Ingvill Bjørnstad Åberg

Ingvill Bjørnstad Åberg

Nord universitet

Beathe Liebech-Lien

Trondheim kommune

Betydningen av læreres læringsfelleskap i implementeringen av samarbeidslæring for elevenes læringsutbytte

×
Beathe Liebech-Lien

Beathe Liebech-Lien

Trondheim kommune

Marianne Hareide Andreasen

Høgskulen i Volda
×
Marianne Hareide Andreasen

Marianne Hareide Andreasen

Høgskulen i Volda