Seminar 4 Bergen

12. – 13. november 2015

Sted: Scandic Neptun, Valkendorfsgate 8, 5012 Bergen

Kullkoordinator: Professor Kari Smith

Påmeldingen er stengt.

 

Torsdag 12. november 2015       Dagen starter i plenum i sal 5

09:45-10:00  Velkommen og kunstnerisk innslag.  Anne Jordhus-Lier og Bendik Fredriksen er begge stipendiater i musikkpedagogikk                                         ved Norges musikkhøgskole. De skal spille to satser av Astor Piazzollas Histoire du Tango for fløyte og gitar.

10:00-11:15    Narrative research; challenges in data collection and analysis, validity issues
                             Prof. Geert Kelchtermans, University of Leuven, Belgium

11:15-11:45       Pause

11:45-13:00    Learning about human learning: How to know more about it and why we will never know enough Abstract Anna Sfard – Bergen 12. Nov 15 -(PDF-file)
                             Prof. Anna Sfard, University of Haifa and Michigan State University

13:00-14:00   Lunsj

14:00-16:30   Skriveseminar
                             Professor Olga Dysthe

16:30-17:00   Pause

17:00-18:00  Hvem er vi? Komparativ forskning på lærerutdanneres forståelse av jobben sin.
                            Førsteamanuensis Marit Ulvik, UiB

18:30->           Middag på hotellet

 

Fredag 13. november 2015        Rom kommer


09:00-10:30 Teacher Education Research- International perspective.

                             Prof. Geert Kelchtermans, University of Leuven, Belgium

10:30-10:45   Pause

10:45-12:15   Masterclass med Students

12:15-13:15  Lunsj

13:15-14:15  Metaphors in learning and in research on learning: a prop or a trap? Abstract Anna Sfard – Bergen 13. Nov 15 (PDF-file)
                            Prof. Anna Sfard, University of Haifa and Michigan State University

14:15-14:30   Pause

14:30-15:30   Tilbakemelding på tekster.
                            Smith, Kelchtermans, Ulvik og Dyhste.

15:30                Oppsummering og evaluering v/kulleder

 

Påmeldte per 9. oktober kl. 11.00

 1. Hanssen, Natallia
 2. Bruvik, Åse
 3. Kåre, Hauge
 4. Tverbakk, May Line
 5. Løkken, Ingrid Midteide
 6. Bjøru, Anne-Mette
 7. Maapalo, Anna Pauliina
 8. Lindquist, Hein
 9. Olaussen, Ingvild
 10. Fredriksen, Bendik
 11. Hansen, Joakim
 12. Øie, Vibeke
 13. Aakernes, Nina
 14. Kvinge, Øystein
 15. Eriksen, Evelyn
 16. Løken, Gro
 17. Jarvoll, Agnieszka B.
 18. Jenssen, Line
 19. Odegard, Nina
Top