Seminar 10

5. – 6. september 2017

Sted: NTNU, Campus Moholt

Påmeldingen er stengt!

NB! Endringer i programmet kan forekomme

Tirsdag 5. september

Rom: kommer

11:00 – 11:30 PLENUM: Velkommen – praktisk informasjon v/ Kullkoordinator Kari Smith

11:30 – 12:30 PLENUM: Developing a survey instrument (TALIS) v/ Professor Darleen Opfer, Rand Education

12:30 – 13:30 Lunsj

13:30 – 14:30 PLENUM: Teachers’ professional development v/ Professor Darleen Opfer, Rand Education

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 17:00 GRUPPEARBEID: Skriv metodedelen i kappen/avhandlingen, ca. 5 sider v/ Koordinator, Opher m.fl. Rom: JB22, JB40

 

17:20 – 18:00 Middag

18:00 -> Sosialt

Onsdag 6. september

Rom: JC13 (1. etasje blokk C)

09:00 – 10:00 MASTERCLASS: Elizabeth Oltedal møter professor Kåre Heggen

10.00 – 10.15 Diskusjon: Nytten av masterclass

10:15 – 10:30 Pause

10:30 – 12:15 PLENUM: Profesjon, kunnskap og kvalifisering 1 v/ Professor Kåre Heggen

12:15 – 13:15 Lunsj

13:15 – 15:15 PLENUM: Profesjon, kunnskap og kvalifisering 2 v/ Professor Kåre Heggen

15:15 – 16:oo PLENUM: Oppsummering

 

Påmeldte: Oppdatert 17. juli klokken 15.34

 1. Hanssen
 2. Hauge
 3. Lindquist
 4. Løkken
 5. Odegard
 6. Bruvik
 7. Bjøru
 8. Jarvoll
 9. Olaussen
 10. Løken
 11. Pedersen
 12. Fredriksen
 13. Tverbakk
 14. Olafsson
 15. Kvinge
 16. Eriksen
 17. Aakernes
 18. Oltedal
 19. Øie