Kull 6 (2015 – 2018)

For mer informasjon; klikk på bildet eller navnet

Nina Aakernes

Høgskolen i Oslo og Akershus

Yrkeskompetanse i endring. Hvordan utvikles yrkesfaglig kompetanse i mediefag?

Sammendrag (docx-fil)

×
Nina Aakernes

Nina Aakernes

Høgskolen i Oslo og Akershus

Anne-Mette Bjøru

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Videregående opplæring: Hvordan hindre frafall?

Sammendrag (docx-fil)

×
Anne-Mette Bjøru

Anne-Mette Bjøru

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Høgskolen i Oslo og Akershus

Fra frafall til kvalitet - Helhetlig yrkesopplæring – og relevant yrkesfaglærerkompetanse - i samarbeid mellom skole, bedrift og høgskole.

Sammendrag (docx-fil)

×
Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Høgskolen i Oslo og Akershus

Evelyn Eriksen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Prinsippet om barnets beste i barnehagekontekst.

Sammendrag (docx-fil)

×
Evelyn Eriksen

Evelyn Eriksen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Bendik Fredriksen

Norges musikkhøgskole

En studie av yrkesidentitet og frafall blant musikklærere i grunnskolen.

Sammendrag (docx-fil)

×
Bendik Fredriksen

Bendik Fredriksen

Norges musikkhøgskole

Joakim Evensen Hansen

Universitetet i Stavanger

Språkarbeid i barnehagen.

Sammendrag (docx-fil)

×
Joakim Evensen Hansen

Joakim Evensen Hansen

Universitetet i Stavanger

Natallia B. Hanssen

Nord universitet

Praktisk språkstimulering for førskolebarn med språkvansker.

Sammendrag (docx-fil)

×
Natallia B. Hanssen

Natallia B. Hanssen

Nord universitet

Kåre Hauge

NTNU

Samarbeid mellom lærere. På hvilke måter kan samarbeid mellom lærere bidra til læreres læring og profesjonsutvikling?

Sammendrag (docx-fil)

×
Kåre Hauge

Kåre Hauge

NTNU

Agnieszka Jarvoll

Nord universitet

Digitalt innfødte og læringsprosesser i skolen.

Sammendrag (docx-fil)

×
Agnieszka Jarvoll

Agnieszka Jarvoll

Nord universitet

Line L. Jenssen

Høgskolen i Sørøst-Norge
×
Line L. Jenssen

Line L. Jenssen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Siri Sollied Madsen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Digital kompetanseutvikling ved PPU i Tromsø.

×
Siri Sollied Madsen

Siri Sollied Madsen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Øystein Røsseland Kvinge

Høgskulen på Vestlandet

Undervisning som improvisert semiotisk praksis: en multippel casestudie av lærerstudenters bruk av semiotisk teknologi.

Sammendrag (docx-fil)

×
Øystein Røsseland Kvinge

Øystein Røsseland Kvinge

Høgskulen på Vestlandet

Hein Lindquist

Høgskolen i Sørøst-Norge

Raising Children Multilingually.

×
Hein Lindquist

Hein Lindquist

Høgskolen i Sørøst-Norge

Gro Løken

Høgskolen i Innlandet

Kjønnsforskjeller i spesialundervisningen

Sammendrag (docx-fil)

×
Gro Løken

Gro Løken

Høgskolen i Innlandet

Pauliina Maapalo

Nord universitet

Barneskoleelevers treartefakter forteller - kunst & håndverklæreres didaktiske tenkning om arbeid med trematerialer analysert gjennom dokumentasjon og diskusjon av elevarbeider.

Sammendrag (docx-fil)

×
Pauliina Maapalo

Pauliina Maapalo

Nord universitet

Ingrid Midteide Løkken

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen. -sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling.

Sammendrag (docx-fil)

×
Ingrid Midteide Løkken

Ingrid Midteide Løkken

Høgskolen i Sørøst-Norge

Nina Odegard

Høgskolen i Oslo og Akershus

Estetisk utforskning med gjenbruksmaterialer – i lys av materialitet.

Sammendrag (docx-fil)

×
Nina Odegard

Nina Odegard

Høgskolen i Oslo og Akershus

Brynjar Olafsson

Høgskolen i Sørøst-Norge

Elevenes muligheter for kreative beslutninger i kunst og håndverk

Sammendrag (docx-fil)

×
Brynjar Olafsson

Brynjar Olafsson

Høgskolen i Sørøst-Norge

Ingvild Olsen Olaussen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Tilblivelsesfortellinger - fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen.

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Ingvild Olsen Olaussen

Ingvild Olsen Olaussen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Elizabeth Oltedal

Høgskulen i Volda

Conviction and compromise: Assessment of music performance in an educational context

Sammendrag (docx-fil)

×
Elizabeth Oltedal

Elizabeth Oltedal

Høgskulen i Volda

Lillian Pedersen

Høgskulen på Vestlandet

Bevegelsesleik på barnehagens leikeplass

Sammendrag (docx-fil)

×
Lillian Pedersen

Lillian Pedersen

Høgskulen på Vestlandet

May Line Tverbakk

Nord universitet

Hva kjennetegner læreres lesedidaktiske praksiser?

Abstract (docx file)

×
May Line Tverbakk

May Line Tverbakk

Nord universitet

Vibeke Øie

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Grunnleggende ferdigheter i norsk – den videre leseopplæringen.

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Vibeke Øie

Vibeke Øie

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Top