Seminar 8 Bergen

12. – 13. november 2015

Sted: Scandic Neptun, Valkendorfsgate 8, 5012 Bergen

Kullkoordinator: Anne Berit Emstad

Påmeldingen er stengt,

 

Torsdag 12. november 2015       Dagen starter i plenum i sal 5

09:45-10:00  Velkommen og kunstnerisk innslag.  Anne Jordhus-Lier og Bendik Fredriksen er begge stipendiater i musikkpedagogikk                                         ved Norges musikkhøgskole. De skal spille to satser av Astor Piazzollas Histoire du Tango for fløyte og gitar.

10:00-11:15    Narrative research; challenges in data collection and analysis, validity issues
                             Prof. Geert Kelchtermans, University of Leuven, Belgium

11:15-11:45     Pause

11:45-13:00   Learning about human learning: How to know more about it and why we will never know enough Abstract Anna Sfard – Bergen 12. Nov 15 -(PDF-file)
                            Prof. Anna Sfard, University of Haifa and Michigan State University

13:00-14:00  Lunsj

14:00-16:00   Sosiokulturelle perspektiver – om å studere medierte læreprosesser og interaksjon
                             Professor Anne Line Wittek, UiO/IPED

16:00-16:30   Pause

16:30-18:00  Ulike retningslinjer for kappen i artikkelbaserte avhandlinger
Førsteaman. Anne Berit Emstad

18:30->            Middag på hotellet

 

Fredag 13. november 2015         Rom kommer senere

09:00-10:30  Teacher Education Research- International perspective.
                             Prof. Geert Kelchtermans, University of Leuven, Belgium

10:30-10:45   Pause

10:45-12:15    Kunst, vitenskap og andre måter å forholde seg til verden på
                             Professor Eirik Irgens

12:15-13:15    Lunsj

13:15-14:15    Metaphors in learning and in research on learning: a prop or a trap? Abstract Anna Sfard – Bergen 13. Nov 15 (PDF-file)
                            Prof. Anna Sfard, University of Haifa and Michigan State University

14:15-14:30   Pause

14:30-15:00  Masterclass for Ann Margareth Aasen med Terje Manger som leser

15.00-15.30   Masterclass for Gry Anette Tuset med Anna Sfard som leser

15:30               Oppsummering

 

Påmeldte per 12. oktober kl. 10.00

 1. Jakobsen, Ingrid
 2. Moxnes, Anna Rigmor
 3. Jordhus-Lier, Anne
 4. Bakke, Jannike
 5. Høydalsvik, Torhild
 6. Iversen, Elisabeth
 7. Tuset, Gry Anette
 8. Aasen, Ann Margareth
 9. Aasland, Erik
 10. Gøtze, Peter
 11. Romuld, Kyrre
Top