Seminar 4

12. – 13. november 2014

Sted: Trondheim, NTNU Campus Moholt

Foto: Monika S. Nyhagen

Onsdag 12. november: ROM JB41 – 4. etasje blokk B

11.30 – 12.00 Velkomst med kaffe/te + noe å bite i, ved Anna-Lena Østern
12.00 – 14.00 Differents kinds/levels of theory in forming a PhD project, Gert Biesta
14.00 – 14.45 Lunsj
14.45 – 16.15 Workshop connected to the students’ projects regarding theory: Overarching theoretical framework, ontological and epistemological stance, theory connected to the theme of the PhD project
Gert Biesta: JB41

Anna-Lena Østern: JB435
16.15 – 16.30 Pause med forfriskninger

16.30 – 17.30 Masterclassveiledning på artikkel for Sabreen Selvik med Einar Skaalvik, rom: JB41

19.00 -> Middag på Bakgården, Kjøpmannsgata 40.

Torsdag 13. november: ROM JB362 blokk B

09.00 – 10.30 Hvordan lage en litteraturoversikt (literature review) for en ph.d.-avhandling? ved Mari Ann Letnes
10.30 – 11.00 Pause
11.00 – 13.00 Seminar med studentenes utkast til litteraturoversikt/tidligere forskning i forhold til eget prosjekt

Gert Biesta: JB362
Anna-Lena Østern: JB367
13.00 – 13.45 Lunsj
13.45 – 14.45 Om å publisere i internasjonale journaler, May Britt Postholm rom: JB362
14.45 – 15.00 Oppsummering og avslutning

Top