Seminar 16

21. – 22. november 2017

Sted: Trondheim. Campus Moholt

Påmeldingen er stengt.

 

NB! Endringer i programmet kan forekomme

Tirsdag 21. november

Rom: JC 13 1. etasje Blokk C

11.00 – 12.00 Hvorfor blir avhandlinger undervurdert v/professor emerita Sissel Lie (NTNU)

12.00 – 12.45 Lunsj i kantina

12.45 – 14.15 Prosesseminar:

 • Jannike Ohrem Bakke. Opponent: professor Synnøve Matre (NTNU) Rom: JC13
 • Sabreen Selvik. Opponent: førsteamanuensis Marit Uthus (NTNU) Rom: JD236 (Blokk D, 2. etasje)
 • Lena Dahl. Opponent: førsteamanuensis Ingar Mehus (NTNU) Rom JD323 (Blokk D, 3. etasje)

14.15 – 14.30 Pause 

14.30 – 15.30 Forberedelse til disputas v/ professor emeritus Jon Smidt (NTNU)

15.30 – 15.45 Pause

15.45 – 17.15 Prosesseminar:

 • Erik Aasland. Opponent: førsteamanuensis Stine H. Bang Svendsen (NTNU) Rom: JC13
 • Camilla Wiig. Opponent: professor Kari Smith (NTNU) Rom: JD236 (Blokk D, 2. etasje)
 • Ann Margareth Aasen. Opponent: Britt Karin Støen Utvær (NTNU) Rom JD323 (Blokk D, 3. etasje)

 18.00 Middag – Baklandet SkydsstationØvre Bakklandet 33.

Onsdag 22. november

09.00 – 10.00 PechaKucha Rom: JC12

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.45 Prosesseminar

 • Katrin Olsen. Opponent: førsteamanuensis Ela Sjølie (NTNU) Rom: JC12
 • Ingrid Jakobsen. Opponent: postdoktor Henning Fjørtoft (NTNU) Rom: JB22

11.45 – 12.45 Lunsj i kantina

12.45 – 13.45 PechaKucha fortsetter Rom: JB31

13.45 – 14.00 Pause

14.00 Avslutning og utdeling av deltakerbevis. Rom: JB31

16.00 Slutt for dagen

18.00 Festmiddag – Folk & FeØvre Bakklandet 66.

 

Påmeldte per 23. oktober 09.47

 1. Olsen
 2. Gustavsen
 3. Hagerup
 4. Jordhus-Lier
 5. Walseth (veileder)
 6. Aasland
 7. Bakke
 8. Wiig
 9. Dahl
 10. Iversen
 11. Moxnes
 12. Wittek (veileder)
 13. Tuset
 14. Høydalsvik
 15. Selvik
 16. Jakobsen
Top